Gedragsregels

Als Nova willen wij al onze leden en bezoekers een omgeving bieden waarin iedereen van jong tot oud zich op zijn of haar niveau verder kan ontwikkelen op sportief en sociaal maatschappelijk gebied. Wij willen dat iedereen zich bij ons thuis voelt, zowel de actieve korfballers, als onze vrijwilligers en de toeschouwers. Houd dus rekening met de volgende richtlijnen:

Sporters

 • probeer te winnen met respect voor je teamgenoten en je tegenstanders;
 • aanvaard de beslissingen van scheidsrechters;
 • beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden;
 • onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden;
 • wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag;
 • laat kleedkamers netjes achter. Ruim je spullen op;
 • pesten is verboden;
 • pak geen dingen van een ander zonder te vragen, anders is het stelen.

 

Ouders en verzorgers

 • bedenk dat kinderen sporten voor hún plezier en niet voor dat van jou;
 • moedig jouw kind altijd aan om volgens de regels te spelen;
 • leer jouw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling;
 • maak een kind nooit belachelijk en word niet boos als een kind een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren;
 • val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel;
 • ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen;
 • erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van jouw kind mogelijk te maken;
 • attendeer jouw kind op het met zorg gebruik maken van de accommodatie; spullen opruimen, kleedkamer netjes achterlaten;
 • geef aan dat kinderen geen dingen van een ander pakken zonder te vragen, anders is het stelen.

 

Trainers

 • wees redelijk in je eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben;
 • leer je spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken;
 • vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op;
 • schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen;
 • ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander;
 • leer sporters aan met zorg om te gaan met het materiaal en de accommodatie;
 • pesten is verboden;
 • geef aan dat leden geen dingen van een ander pakken zonder te vragen, dan is het stelen.

 

Toeschouwers

 • gedraag je op je best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials;
 • toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn;
 • maak een kind nooit belachelijk en ga nooit schelden als het kind een fout maakt gedurende een wedstrijd;
 • veroordeel elk gebruik van geweld;
 • respecteer de beslissing van de scheidsrechter;
 • zorg ervoor dat jouw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen;
 • laat geen rommel achter!

 

Vertrouwenspersoon
Waar veel mensen bij elkaar komen, ontstaan wel eens problemen. Veel van die problemen zijn met een goed gesprek tussen de betrokkenen op te lossen. Problemen tussen spelers onderling, tussen spelers en hun coach, horen op een sportieve manier met elkaar te worden uitgesproken. Soms zitten problemen of gevoelens dieper. Ook is het mogelijk dat je je zorgen maakt om iemand of een situatie. Als je het moeilijk vindt daarover te praten met familie, vrienden, teamgenoten, trainers of bestuursleden, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van NOVA.

De vertrouwenspersoon is Annabelle van der Weerdt. Je kunt contact met haar opnemen via vertrouwenspersoon@kvnova.nl. Zij zal zo spoedig mogelijk reageren op je mail.