Aan alle leden | Eindejaarsupdate van het bestuur

12 dec Aan alle leden | Eindejaarsupdate van het bestuur

Het einde van het jaar nadert. Dit leek ons als bestuur een goed moment om jullie bij te praten over de laatste ontwikkelingen binnen onze vereniging.

Corona
Na een heerlijk veldseizoen met leuke activiteiten te hebben gehad, is helaas nu de realiteit dat wij weer maatregelen opgelegd hebben gekregen. Deze maatregelen vragen veel van onze vereniging en onze leden. Het is enorm mooi om te zien hoe snel we het afgelopen 1,5 jaar elk keer konden schakelen bij veranderingen in maatregelen. Zijn er versoepelingen, dan organiseren onze verschillende commissies direct leuke activiteiten. Is er weer een verzwaring, dan wordt er razendsnel nagedacht over wat nog wél mogelijk is. Een mooi voorbeeld was dat de Technische Commissie (TC) laatst al een aantal scenario’s had uitgewerkt voordat de avondlockdown inging. Dit zorgde ervoor dat de TC uiteindelijk snel kon schakelen om zo veel mogelijk leden aan het sporten te houden. Ook onze coronacoördinatoren vulden moeiteloos de taken in die werden gevraagd rondom het controleren van de QR-codes.

We groeien!
Zoals verteld tijdens de algemene ledenvergadering zijn we de afgelopen 4 jaar met bijna 50% gegroeid in ledenaantal. Naast onze geweldig grote groep Kangoeroes hebben we ook veel nieuwe Recreanten, G-korfballers en jeu de boulers mogen verwelkomen bij NOVA.

Als bestuur zijn we op verschillende vlakken en samen met commissies bezig om deze groei in goede banen te leiden. Hiermee willen we ‘groeipijn’ voorkomen. We zijn enorm blij dat ouders van onze jongste jeugd de oproep om mee te helpen zo goed hebben opgepakt. Bij de Kangoeroes helpen op zaterdagochtend nu bijvoorbeeld structureel 8 ouders mee en onze F2 wordt inmiddels door 2 ouders getraind en gecoacht.

Begin 2022 organiseren we een (digitale) informatieavond voor nieuwe ouders. Tijdens deze avond krijgen zij op een informele manier informatie over wat korfballen bij Nova precies inhoudt, de geschiedenis van Nova, activiteiten die we organiseren en hoe we met elkaar omgaan.

Ook zijn we bezig om het begeleiden van onze (jeugd)coaches beter te borgen binnen de Technische Commissie. Uiteindelijk heeft dit als doel om de kwaliteit, plezier en continuïteit van onze trainersgroep te verbeteren.

CasaNOVA
De afgelopen maanden is er door onze vrijwilligers weer enorm veel werk verzet in en rond ons clubhuis. Zo hebben Erik, Maikel en Jacco de langverwachte openslaande deuren gerealiseerd en worden in maart 2022 de buitenboel geschilderd en de nieuwe rolluiken geplaatst.

Dennis, die nog maar een paar maandjes bezig is in zijn nieuwe bestuursfunctie, heeft direct de banden met de gemeente aangehaald en een prioriteitenlijst opgesteld voor onderhoud en beheer van ons sportpark. Zo worden begin volgend jaar de dode bomen uit ons bosperceel aan de achterzijde verwijderd en gaat de gemeente aan de slag met de putjes waar de palen ingaan op ons kunstgrasveld. Deze zijn op sommige plekken namelijk verzakt.

Bij veel van de klussen die worden gedaan zijn flink wat handjes nodig, bijvoorbeeld op zaterdag 12 maart bij NL Doet. Wil je meehelpen om ons clubhuis en complex weer lenteklaar te maken? Meld je dan aan via accommodatie@kvnova.nl.

Financiën
Financieel staat Nova er onverminderd stabiel voor. Het bestuur blijft wel kritisch op uitgaven. Het blijft namelijk de vraag hoe het jaar zich gaat ontwikkelen gezien de onzekerheid van de inkomsten in het voorjaar en de stijgende energieprijzen.
We zijn trots dat al onze leden ons onverminderd blijven steunen door hun contributie te blijven betalen, ook al kunnen sommige op dit moment niet trainen of wedstrijden spelen.

 

We hopen dat we snel weer publiek mogen toelaten en elkaar te treffen langs de lijnen.
Heb je vragen of suggesties over wat dan ook? Schroom niet om contact met ons op te nemen via bestuur@kvnova.nl.

NOVA-bestuur,
Steven, Nancy, Helen, Aranka, Dennis, Nynke en Renske