Aan alle leden | Update van het Bestuur #3

04 mei Aan alle leden | Update van het Bestuur #3

Beste leden,

Wat een goed nieuws! Er mag, in beperkte mate, weer gesport worden. De nodige vrijwilligers zijn druk bezig geweest om het sportpark dusdanig in te richten dat we op een verantwoorde wijze weer kunnen sporten.

Van vaste looproutes tot een ware wasstraat; het werd allemaal in korte termijn gerealiseerd. Iets waar we trots op zijn en we bedanken dan ook een ieder die hier zijn/haar steentje aan heeft bijgedragen. En wat was het een prachtig gezicht om te aanschouwen hoe fanatiek er weer op de velden gesport werd. Nu maar hopen dat de senioren ook weer snel hun korfbalkwaliteiten kunnen laten zien.

Financiën
Zoals in een vorig bericht al aangegeven, hebben wij een beroep gedaan op de éénmalige financiële tegemoetkoming schade COVID-19 vanuit de overheid. Wij kunnen nu berichten dat die financiële steun is toegekend. Ook hebben wij nauw contact met de gemeente het KNKV gehad inzake de reguliere betalingen van veldhuur en afdracht.

Wij kunnen u melden dat er extra financiële steun vanuit de overheid/sport instanties gaat komen. Zo hoeven wij drie maanden geen veldhuur te betalen en kunnen wij een aanvraag doen voor een extra financiële injectie om misgelopen kantine inkomsten te compenseren. Uiteraard zullen wij die aanvraag gaan indienen.

Vanuit het KNKV ontvingen wij het bericht dat de verenigingen wel gewoon hun financiële verplichtingen richting hen dienen te voldoen. De verplichtingen die wij nog richting hen hebben is gebaseerd op het eerste kwartaal van 2020 en daar is voor een groot deel ook gebruik van gemaakt.

Wat wel jammer is, is dat het KNKV heeft besloten om de zogenaamde rompregeling te annuleren. In het kort: Je moet als vereniging een aantal wedstrijden per seizoen fluiten. Kom je niet aan dat aantal wedstrijden, dan moet er een boete betaald worden en kunnen er zelfs punten in mindering worden gebracht voor selectieteams.

Omdat wij al enige jaren een zeer actieve scheidsrechterscommissie hebben, waardoor wij meer wedstrijden dan dat dat verplicht is fluiten en wij ook wedstrijden voor andere verenigingen fluiten en daar dan weer een financiële vergoeding voor ontvangen, missen wij dit jaar die extra inkomsten. Erg jammer.

Wij zullen jullie op de hoogte blijven houden van het wel en wee binnen de verenging. Mochten er toch nog vragen/opmerkingen zijn dan horen wij dat graag.

Voor nu: Blijf gezond, let op elkaar en tot ziens langs of op de sportvelden.

Het bestuur