Aan alle NOVA-leden | Update van het bestuur

24 mrt Aan alle NOVA-leden | Update van het bestuur

Beste NOVA leden,

Omdat het Coronavirus ook het reilen en zeilen van NOVA beïnvloedt en nog verder zal beïnvloeden, is het goed om jullie bij te praten.

Het bestuur is de afgelopen periode druk geweest om te bekijken wat alle door de overheid genomen maatregelen voor invloed kunnen/zullen hebben op onze vereniging.

Allereerst het belangrijkste: We zijn niet in staat om ons geliefde spelletje te spelen, sportief bezig te zijn en er voor te zorgen dat al onze leden wekelijks kunnen sporten. Naar aanleiding van de nieuwe en aangescherpte maatregelen kwam het KNKV gister met het bericht dat alle geplande wedstrijden van de komende veldcompetitie zijn afgelast. Alleen dat al is een spreekwoordelijke doorn in het oog. Een sportvereniging is nu eenmaal bedoeld om te sporten.

Naast het sporten zijn alle activiteiten geannuleerd. Denk aan het openingstoernooi, de feestavond, het kamp en het traditionele Tienentoernooi op Hemelvaartsdag. Dit zijn allemaal activiteiten waar vrijwilligers al geruime tijd mee bezig waren om te organiseren. Vele uren van voorbereiding hebben hier al ingezeten en hierbij willen wij een ieder die zich hiermee heeft beziggehouden danken voor die inzet.

Naast de gezelligheid die we hierdoor mislopen moeten wij zeker niet het financiële verlies vergeten. De genoemde activiteiten leveren ieder jaar voor NOVA veel inkomsten op die we nodig hebben om onze vereniging draaiende te houden. Deze inkomsten zullen we dit jaar niet hebben, terwijl veel vaste lasten wel doorgang vinden. We hebben dan ook besloten om alleen noodzakelijke uitgaven te doen en we gaan en zijn al in overleg met diverse partijen, zoals gemeente en KNKV, om te bezien of er regelingen getroffen kunnen worden om niet of minder te hoeven voldoen aan de financiële verplichtingen die wij bij hen hebben. Op die manier willen wij proberen om vooral de financiële gevolgen te beperken. Wij zullen jullie over deze zaken blijven informeren via de website.

Binnenkort staat de incasso van de contributie weer voor de deur. Inkomsten die wij als vereniging nodig hebben om de vaste lasten, die wel doorgaan, te kunnen blijven betalen. Eigenlijk is het best raar dat er contributie geïnd wordt terwijl er niet gesport wordt. Wij realiseren ons dat ook terdege, maar willen toch een beroep op jullie NOVA hart doen om de contributie gewoon doorgang te laten vinden. Juist in deze moeilijke tijd is het goed om met z’n allen achter de vereniging te blijven staan. We hebben die inkomsten nodig.

Wij danken jullie voor je begrip in deze en spreken de wens uit dat we elkaar dit seizoen toch nog een keer op het sportpark kunnen begroeten.

Blijf gezond, denk aan jezelf en je naasten en tot snel.

Bestuur KV NOVA