Annabelle nieuwe vertrouwenspersoon van NOVA

30 okt Annabelle nieuwe vertrouwenspersoon van NOVA

Bij NOVA willen we graag dat iedereen zich veilig, vertrouwd en op zijn of haar gemak voelt. Toch kan het wel eens voorkomen dat je erg last hebt van vervelende opmerkingen of blikken, van pesten, dat je je buitengesloten voelt, of andere vormen van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Ook is het mogelijk dat je je zorgen maakt om iemand of een situatie. Als je het moeilijk vindt daarover te praten met teamgenoten/vrienden/familie, dan kun je terecht bij Annabelle, onze vertrouwenspersoon.

Annabelle van der Weerdt is te bereiken via het email adres vertrouwenspersoon@kvnova.nl of op 06-15272115.

Alleen wanneer de melder (schriftelijke) toestemming geeft kan informatie aan derden verstrekt worden. De vertrouwenspersoon mag de geheimhoudingsplicht enkel schenden wanneer er sprake is van een risico op ernstige psychische of lichamelijke schade en/of wanneer de veiligheid van de melder in het geding komt.

De vertrouwenspersoon valt onder de directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van NOVA. De vertrouwenspersoon blijft onafhankelijk en maakt noch deel uit van het bestuur, noch heeft een andere taak binnen de vereniging die niet verenigbaar is met de belangen van de melders. De voorzitter van het bestuur nodigt de vertrouwenspersoon één keer per jaar uit voor een persoonlijk gesprek. Insteek voor die bespreking is om het bestuur een indruk te geven van de algemene stand van zaken: hoe is het gesteld met de normen en waarden binnen de vereniging. In dit gesprek worden geen individuele meldingen besproken.

De vertrouwenspersoon kan terugvallen op het overkoepelend beleid en ondersteuning die geboden wordt door het NOC*NSF. Ook voor de leden van NOVA is het mogelijk contact op te nemen met het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in de weekenden en bij feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut) of via email centrumveiligesport@nocnsf.nl.

Via deze weg wil het bestuur ook graag Nici van der Werve bedanken voor haar inzet als vertrouwenspersoon van NOVA de afgelopen 1.5 jaar.