Belangrijkste wijzigingen in bestuursbesluiten en reglementen

01 aug Belangrijkste wijzigingen in bestuursbesluiten en reglementen

Richting het komende seizoen zijn er weer enkele wijzigingen in bestuursbesluiten en reglementen. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder kort toegelicht.

Mocht je nu of in de toekomst vragen hebben over (wijzigingen in) de regelgeving van het KNKV, dan kan je terecht op de website van het KNKV. Ook kun je contact opnemen met Aranka Akkermans (TC-lid) via aranka.akkermans@gmail.com of 06-43240217.

Aanpassing speelduur veldcompetitie A-jeugd en senioren (alleen Nova 1, 2, 3, 4, MW en A1)
De speelduur van wedstrijden van de A-jeugd en de senioren wordt op het veld 2×30 minuten met een rust van maximaal 10 minuten.

Wanneer is een wissel een formeel feit?
Bij wedstrijden zonder schotklok (de meeste teams):
wanneer de scheidsrechter het gebaar voor het vervangen van een wissel heeft gemaakt. Tot dat moment kan het wisselverzoek zonder gevolgen ongedaan worden gemaakt. Nadat de scheidsrechter het gebaar heeft gemaakt wordt de wissel geregistreerd, ook als de coach er toch voor kiest niet te wisselen.

Bij wedstrijden met schotklok (alleen Nova 1):
wanneer de juryvoorzitter tijdens een spelonderbreking gaat staan en de ‘wisselkaart’ omhoog houdt. Tot dat moment kan het wisselverzoek zonder gevolgen ongedaan worden gemaakt. Nadat de juryvoorzitter de kaart heeft opgestoken wordt de wissel geregistreerd, ook als de coach er toch voor kiest niet te wisselen.

Hoeveel time-outs heb je als team en hoe vraag je die aan? (alleen Nova 1, 2, 3 en A1)
Per team zijn per wedstrijd twee time-outs toegestaan. Een time-out kan tijdens een spelonderbreking aangevraagd worden bij de scheidsrechter (Nova 2, 3 en A1)) of de juryvoorzitter (Nova 1).

Wanneer is een time-out een formeel feit? (alleen Nova 1, 2, 3 en A1)
Bij wedstrijden zonder schotklok (alleen Nova 2, 3 en A1):
wanneer de scheidsrechter het gebaar voor het toestaan van een time-out heeft gegeven. Tot dat moment kan het time-outverzoek zonder gevolgen ongedaan worden gemaakt. Nadat de scheidsrechter het gebaar heeft gemaakt wordt de time-out geregistreerd, ook als de coach er toch voor kiest de time-out niet te gebruiken. Is dit laatste het geval, dan heeft de andere ploeg het recht de tijd die voor een time-out staat te gebruiken voor nader overleg.

Bij wedstrijden met een schotklok (alleen Nova 1):
wanneer de juryvoorzitter gaat staan en de ‘time-outkaart’ omhoog houdt. Tot dat moment kan het time-outverzoek zonder gevolgen ongedaan worden gemaakt. Nadat de juryvoorzitter de kaart heeft opgestoken wordt de time-out geregistreerd, ook als de coach er toch voor kiest de time-out niet te gebruiken. Is dit laatste het geval, dan heeft de andere ploeg het recht de tijd die voor een time-out staat te gebruiken voor nader overleg.

Rugnummer
(alleen Nova 1)
Alle spelers dienen op de rugzijde van het wedstrijdshirt een uniek en duidelijk zichtbaar rugnummer te dragen van gelijke afmeting en kleur. Deze regel geldt ook wanneer er in reserveshirts gespeeld moet worden.

Rugnummer
(alleen Nova 2, 3, 4, MW, A1, B1, B2, C1, D1, E1, E2 en F1)
Het is niet verplicht om met rugnummer te spelen, maar dat mag wel. Als ervoor gekozen wordt met rugnummers te spelen, dan dienen alle spelers op de rugzijde van het wedstrijdshirt een uniek en duidelijk zichtbaar rugnummer te dragen van gelijke afmeting en kleur.