Bericht van de voorzitter | Pieter Keuning

13 jul Bericht van de voorzitter | Pieter Keuning

‘Beste NOVA-leden,

Na zeven jaar in het bestuur van NOVA te hebben gezeten, waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter, wordt het tijd om daarmee te stoppen. Zeven mooie jaren waarin we met het bestuur mooie en goede dingen hebben neergezet.

In het begin was het soms best wel een beetje zoeken, maar met de nodige hulp heb ik de vereniging steeds beter leren kennen. Ik zag dat NOVA een verenging is met veel enthousiaste leden. Nooit te beroerd om iets extra’s te doen en altijd met maar één ding voor ogen: we doen het voor NOVA! Vooral die saamhorigheid maakt mij trots. Trots dat ik de kans heb gehad om voorzitter van zo’n mooie vereniging te mogen zijn geweest.

Zoals al aangegeven, hebben we veel voor elkaar gekregen: de vereniging is gegroeid door het harde werk van vrijwilligers, we staan er binnen de gemeente goed voor, bij bijeenkomsten wordt de naam van NOVA positief genoemd, de groei van de Kangoeroes, het opnieuw opzetten van de Jeu de boulers en recent het opzetten van G-Korfbal. Het zijn allemaal dingen waarover positief gesproken wordt.

Ook de samenwerking die we zijn aangegaan met onze vrienden van Voordaan valt daaronder. In zeer prettige gesprekken zijn wij tot elkaar gekomen, wat heeft geresulteerd in dat zij vorig seizoen gebruik konden gaan maken van het sportpark en onze kantine en kleedkamers. Met die samenwerking hebben we er ook voor kunnen zorgen dat er financieel meer ruimte gaat komen.

Ook de coronatijd zijn wij goed doorgekomen. Gedurende die periode hebben wij weer gemerkt dat we als vereniging klaarstaan op het moment dat het nodig is.

Al met al dus een periode waar ik met veel trots op terugkijk.

Ik ben blij te kunnen melden dat we er in geslaagd zijn een nieuwe voorzitter te vinden. Uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring door de leden tijdens de Ledenvergadering, is Steven Bakker bereid het voorzitterschap over te nemen. Natuurlijk geen onbekende binnen NOVA. Steven speelt al zeer lang bij ons en heeft al vele functies vervuld, waarvan de laatste jaren als bestuurslid Korfbaltechnische Zaken. Iemand die in staat is om mensen te verbinden en in alles wat hij doet altijd het belang van de vereniging bovenaan zet.

Ik wens Steven heel veel succes en bovenal veel plezier toe als voorzitter van deze mooie vereniging.

Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen dat in mij is gesteld en wens een ieder veel gezondheid, sportplezier en het allerbeste voor de toekomst toe.

Pieter Keuning’