Berichtje van de TC | Beleid Teamindeling Jeugd

09 mrt Berichtje van de TC | Beleid Teamindeling Jeugd

De NOVA Jeugd is aan het groeien. Wij zijn blij te kunnen melden dat vanaf het komende veldseizoen met 3 F-teams en 2 E-teams aan de competitie gaan beginnen. Naast dat dit enorm positief is voor ons als vereniging brengt het ook een aantal praktische vragen met zich mee, vooral over de indeling van onze jeugdteams.

Uit een recent overleg met de coaches van de F/E en de Jeugd Technische Commissie (JTC) is gebleken dat er behoefte is aan duidelijkheid over het beleid dat NOVA hanteert voor de indeling van de jeugdteams. Dit komt vooral door het onlangs doorstromen van ruim 10 Kangoeroes naar onze F. Deze grote doorstroming heeft er voor gezorgd dat zowel de F- als E-teams opnieuw moesten worden ingedeeld voor het komende veldseizoen.

Met dit bericht willen wij als (J)TC deze duidelijkheid geven door het beleid dat wij de laatste jaren voeren te delen.

Bij het indelen van teams kijkt de JTC, in overleg met de betrokken coaches en coördinatoren, naar de volgende uitgangspunten:

  • Leeftijd: de korfbalbond heeft minimum- en maximumleeftijden ingesteld voor spelers van elke leeftijdsgroep. Ook voor de gemiddelde leeftijd van een team geldt een maximum. Hierbij telt steeds hoe oud de speler op 1 januari van het seizoen is (peildatum KNKV). Wij gaan hierbij uit van de Spelbepalingen zoals de KNKV die ons oplegt (zie onderstaand).
  • Vriendjes/vriendinnetjes: een belangrijk uitgangspunt is dat spelers met bekende vriendjes en vriendinnetjes kunnen korfballen. Toch lukt dat niet altijd, bijvoorbeeld als je niet even oud bent.
  • Niveau: indeling per niveau wordt pas, afhankelijke van de aantallen kinderen, toegepast vanaf de D-jeugd (9 jaar). Dit kan inhouden dat er onderlinge selecties worden gehouden om te bepalen in welk team een kind komt.

 
Het kan altijd voorkomen dat er uitzonderingen op deze uitgangspunten worden voorgestel. Dit is altijd in overleg met de betreffende ouders, kind en coaches/coördinator.

Overzicht leeftijden per categorie:

Categorie Leeftijd
Kangoeroes 3 t/m 6 jaar
F- jeugd 5,1 – 7 jaar (max. 8 jaar)
E- jeugd 7,1 – 9 jaar (max. 10 jaar)
D- jeugd 9,1 – 11 jaar (max. 12 jaar)
C- jeugd 11,1 – 13 jaar (max. 14 jaar)
B- jeugd 13,1 – 15 jaar (max. 16 jaar)
A- jeugd 15,1 – 18 jaar (max. 19 jaar)

Peildatum voor deze leeftijden is altijd 1 januari van het seizoen (peildatum KNKV).

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur deze naar tc@kvnova.nl.

Namens de (J)TC,
Steven Bakker