Besluit bestuur m.b.t. trainingen en onderlinge wedstijden

15 okt Besluit bestuur m.b.t. trainingen en onderlinge wedstijden

Het KNKV heeft in overleg met het NOC*NSF aanvullende informatie gegeven over hoe korfbalverenigingen kunnen omgaan met de nieuwe maatregelen. Hieruit blijkt dat seniorenteams nog wel zouden kunnen trainen, maar met vele beperkingen. Zoals eerder vermeld, zouden jeugdteams ‘normaal’ mogen doortrainen. Het NOVA-bestuur heeft kennis genomen van deze informatie en mogelijkheden, maar vindt het belangrijk om in deze fase terughoudend te zijn met het benutten van elke mogelijkheid die er is, dit voor onze eigen gezondheid en die van anderen. Daarom zijn wij tot de volgende besluiten gekomen die óók betrekking hebben op de jeugdteams:

  • Donderdag 15 oktober mogen alle jeugdteams nog trainen.
  • Zaterdag 17 oktober mogen de F-teams nog onderlinge wedstrijdjes om 09.45 uur en de Kangoeroes trainen om 11.15 uur. De tijden zijn aangepast om te voorkomen dat ouders en kinderen elkaar kruisen. Ouders mogen niet op het complex komen. Er geldt een uitzondering voor ouders van kinderen tot en met 4 jaar of met een beperking.
  • Na zaterdag 17 oktober vinden er geen trainingen of onderlinge wedstrijden meer plaats. Dit geldt óók voor de jeugd en tot en met dinsdag 27 oktober. In de avond van de 27e is er weer een persconferentie. Na deze persconferentie bekijken we wat er mogelijk is en maken we opnieuw een afweging.

 

Wij hopen op jullie begrip. Blijf gezond en houd je aan de maatregelen, dan kunnen we hopelijk snel weer trainen.

Voor vragen kunnen jullie altijd contact opnemen met ons via nova.bilthoven@kvnova.nl.

Het NOVA-bestuur