Fluiten

Zonder scheidsrechters zijn er geen wedstrijden. Binnen korfbal zijn er verschillende niveaus. Bij de hoogste niveaus (’topkorfbal’ en ‘wedstrijdkorfbal’) fluit er een door de KNKV aangewezen scheidsrechter. Dit zijn ‘bondsscheidsrechters’. Hoe meer Nova-teams wedstrijdkorfbal spelen, hoe meer bondsscheidsrechters Nova moet leveren. Deze scheidsrechters van Nova fluiten wedstrijden tussen twee andere clubs. Nova heeft een aantal vrijwillige scheidsrechters die zijn opgeleid tot officiële bondsscheidsrechter. Als we ons verplicht aantal wedstrijden niet fluiten, krijgen we een boete.

Bij de lagere klasses (‘breedtekorfbal’) moet Nova zelf de scheidsrechters regelen binnen de club. Daarvoor maken we een indeling (zie hieronder).

De Scheidsrechterscommissie (onderdeel van de Technische Commissie) werkt aan het vergroten van het aantal vrijwillige- en Bondsscheidsrechters binnen Nova. Zij doen dit onder andere door het begeleiden van alle nieuwe scheidsrechters wanneer zij beginnen met fluiten en geven advies aan vrijwillige scheidsrechters die door willen gaan als Bondsscheidsrechter.

Wist je dat je ook zelf aan je spelregelkennis kunt werken? www.korfbalmasterz.nl is de officiële site met korfbalregels vanuit de bond KNKV. Je kunt hier op een leuke manier de spelregels oefenen en van de laatste wijzigingen op de hoogte te blijven.

Indelen fluiten

Om voor alle breedtekorfbalwedstrijden scheidsrechters te hebben, worden de spelers van Nova ingedeeld. Hierbij worden de mensen die geen team coachen, ingedeeld om jeugdwedstrijden te fluiten. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd van de scheidsrechter ten opzichte van het team dat deze scheidsrechter fluit. Aan het begin van de competitie ontvangen de ingedeelde personen een overzicht. De indeling is ook terug te vinden in het competitieprogramma. Daarnaast kun je de wedstrijd die gefloten moet worden ook terugvinden in de KNKV-app.

Scheidsrechters
Tips bij fluiten van E- en F-teams (4korfbal)

Voor de jeugd gelden wat andere spelregels dan bij junioren en senioren. Je moet daarnaast ook meer rekening houden met het niveau en de leeftijd. Bedenk dat de kinderen moeten korfballen en er plezier in moeten hebben. Heel strak en alles affluiten is voor niemand leuk.

Begin van de wedstrijd:
 • In de sporthal/kantine ligt een tas met officiële scheidsrechter-shirts met de tekst ‘scheidsrechter in opleiding’. Deze draag je tijdens het fluiten van de wedstrijd en lever je na afloop weer in. Controleer even of je alles hebt, een stopwatch, een fluitje (ligt in de kantine) en papier en pen om de score mee bij te houden.
 • 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd kun je fluiten om te laten weten dat je gaat beginnen en kun je met de bal op de middenstip gaan staan. De coaches en aanvoerders komen vervolgens naar jou toe om je een hand te geven en een aanvalskant te kiezen. Controleer, als alle kinderen toch om je heen staan even of alle armbanden en kettingen af zijn.
Een aantal handvatten tijdens de wedstrijd:
 • In de kantine hangt een papier met daarop de spelbepalingen voor alle teams, zoals hoe lang een wedstrijd moet duren, hoe groot het veld is en hoeveel wissels er mogen zijn.
 • Fluit luid en duidelijk, zodat er geen twijfel bij de kinderen kan ontstaan.
  Je hoeft niet altijd te fluiten, je kan ook tijdens het spel een kind op iets wijzen, bijvoorbeeld dat hij/zij stil moet staan met de bal in de hand, dat hij/zij de bal sneller moet overgooien of dat hij/zij met een stukje van de voet op de lijn staat. Bij herhaalde overtreding uiteraard wel gaan fluiten.
 • Een spelhervatting wordt altijd genomen op de plek waar de overtreding is begaan.
 • Leg de kinderen kort uit waar je voor fluit. Alleen wijzen voor wie de vrije bal is, is niet duidelijk voor de kinderen. Als scheidsrechter heb je ook een ‘lerende’ taak.
 • Fluit voor een spelhervatting bij:
 • Verdedigd schieten (alleen bij de E), neem dit ruimer dan bij junioren en senioren.
 • Van opzij of van achteren verdedigen en de aanvaller daarbij raken
  (geef een vrije bal, en leg dit uit, blijft degene de overtreding maken, dan een strafworp geven).
 • Voetbal, wees hier niet te streng in, kinderen vangen vaak nog niet in 1 keer en dan rolt de bal langs de benen op de voeten.
 • Lopen met de bal (waarschuw eerst een keer).
 • Handenbal
 • Steunen, afhouden en vallen op de val (zodat een ander er niet bij kan).
 • Het niet overspelen van de bal binnen 10 seconden (ook mag je een keer waarschuwen)
 • Vergeet niet in te fluiten bij een spelhervatting of bij het uitnemen als de bal uit het veld is gerold.
 • Let op bij een spelhervatting, dat de verdediger zijn/haar armen laag houdt.
 • Leg de wedstrijd stil bij letsel of losse veters.

 

Eind van de wedstrijd:
 • Fluit op tijd af! Dan kunnen de andere wedstrijden ook op tijd beginnen.
 • De coaches hebben allemaal het wedstrijdformulier al ingevuld als het goed is. Controleer of er genoeg namen op het formulier staan en of het wedstrijdnummer e.d. klopt.
 • Vervolgens vul je de scores in en zet je je naam en handtekening op beide formulieren en geeft de formulieren aan de coaches (let op: de coaches krijgen elkaars formulier).
 • SUPER-speler (alleen in de F)  – Bij een verschil van drie doelpunten wordt er een SUPER-speler ingezet. De SUPER-speler is een wisselspeler van de ploeg die achter staat. De verhouding in het veld is dan 5-4. Wanneer het verschil van 3 punten is opgeheven gaat de superspeler het veld weer uit. Spreek voor de wedstrijd met de coaches af of zij gebruik willen maken van de superspeler (het kan zijn dat 1 team niet genoeg spelers bij zich heeft).

 

In het kort
4Korfbal voor E-jeugd
4Korfbal voor F-jeugd
1 vak 1 vak
4 tegen 4 4 tegen 4
Binnen 10 seconden overgooien Binnen 10 seconden overgooien
Niet schieten als je wordt verdedigd Altijd scoren (nooit ‘verdedigd’)
Iemand van eigen sexe verdedigen Jongens en meisjes verhinderen elkaar om te scoren
Minimaal 1 meisje per team Minimaal 1 meisje per team
Mogelijk om SUPER speler in te zetten
Logo_4 Korfbal