Corona Update | Opstarten jeugdtrainingen vanaf 30 april

28 apr Corona Update | Opstarten jeugdtrainingen vanaf 30 april

Vanaf 29 april mag de korfbaljeugd tot en met 18 jaar weer samen – onder begeleiding en strikte voorwaarden – trainen in de buitenlucht. Samen met NOC*NSF, de sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft het KNKV gewerkt aan een algemeen sportprotocol, waarin staat hoe de jeugd veilig kan sporten volgens de richtlijnen van het RIVM. In navolging op het algemene protocol heeft het KNKV ook een korfbalspecifiek protocol ontwikkeld. 

Bij NOVA starten wij op donderdag 30 april weer met het organiseren van trainingen voor onze jeugd. Wij hebben onze jeugdcoaches de vraag gesteld of zij zich goed voelen bij het organiseren van trainingen voor hun team. Daar werd door alle coaches positief op gereageerd.

Ondanks dat wij enorm blij zijn dat onze jeugd weer kan korfballen vinden wij het ook spannend. Er zijn enorm veel voorwaarden en regels waar wij ons allemaal (kinderen, trainers, ouders) aan moeten houden. Om hier op toe te zien, beschikken wij over acht Corona-coördinatoren die op trainingsavonden aanwezig zijn. Deze personen zorgen voor een juiste toepassing van de protocollen voor, tijdens en na de trainingen. Zij dragen een geel hesje, zodat voor iedereen duidelijk is wie het aanspreekpunt is.

Wat de regels van het korfbalprotocol bij NOVA zijn lees je hier onder. Zorg dat je deze goed bestudeert:

 

Accommodatie

 • Ouders zetten hun kinderen af bij het hek van ons sportcomplex en blijven in de auto zitten (Kiss &Ride). Het is verboden voor ouders om ons sportcomplex op te komen (behalve in geval van nood of als zij op dat moment corona-coördinator zijn);
 • Kinderen zijn 10 minuten voor de start van hun training welkom op ons sportcomplex. Na de training dienen zij ons complex binnen 15 minuten te hebben verlaten;
 • Komen kinderen met de fiets dan kunnen deze gewoon in onze fietsenstallingen worden geparkeerd;
 • Op ons complex zijn een aantal aangepaste looproutes. Kinderen worden verzocht deze aangepaste routes ten alle tijden te volgen;
 • Kinderen en trainers wassenvoor en na de training de handen conform de richtlijnen van het RIVM;
 • Onze kantine, speeltuin, kleedkamers en andere ruimtes zijn gesloten;
 • Toiletten kunnen alleen worden bezocht door het te vragen aan de aanwezige corona-coördinator.

 

Leeftijdscategorie tot en met 12 jaar

 • Op een korfbalveld van 44 x 24 meter zijn maximaal 20 spelers aanwezig. NOVA beschikt over 3 van deze velden;
 • Er mogen maximaal 3 velden tegelijkertijd gebruikt worden;
 • De trainingen per veld starten op verschillende tijden, bijvoorbeeld om de 20 minuten en eindigen daarmee ook in dit ritme. NOVA werkt aan een aangepast trainingsschema die via onze website en jeugdcoaches wordt gecommuniceerd;
 • Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan;
 • Indien een kind jonger dan 6 jaar is en/of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden;
 • Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig;
 • De trainers houden anderhalve meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.

 

Leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar

 • De spelers en speelsters dienen voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
 • Op één korfbalveld van 44 x 24 meter zijn maximaal 16 spelers. NOVA beschikt over 3 van deze velden;
 • Er mogen maximaal 3 velden tegelijkertijd gebruikt worden;
 • De trainingen per veld starten op verschillende tijden, bijvoorbeeld om de 20 minuten en eindigen daarmee ook in dit ritme. NOVA werkt aan een aangepast trainingsschema die via onze website en jeugdcoaches wordt gecommuniceerd;
 • Indien een speler of speelster een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden;
 • De trainers houden 1,5 meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.

 

Voor trainers en coaches van de leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar

 • Bereid je training goed voor met betrekking tot de 1,5 meter afstand die je moet garanderen;
 • Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden;
 • Train in vaste tweetallen de gehele training met dezelfde materialen;
 • Het is niet toegestaan om partijen te spelen in deze leeftijdsgroep. 1,5 meter afstand tot elkaar is dan niet mogelijk;
 • Maak vooraf de regels aan de kinderen duidelijk, met name dat ze 1,5 meter afstand dienen te hanteren;

 

Voor sporters

 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie;
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
 • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid;
 • Schud geen handen;
 • Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons;
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet;
 • Was voorafgaand aan de training je handen, minimaal 20 seconden;
 • Verlaat direct na het sporten de accommodatie;
 • Volg de aanwijzingen van de Corona-coördinatoren en de trainers op.

 

Materiaal en attributen

 • Het sportmateriaal (korfbalpalen/manden, ballen en overig gebruikt materiaal zoals pionnen) wordt voor en na iedere training gereinigd met desinfectiemiddel. Onze corona-coördinator zorgt voor een wasstraat waar al het materiaal door gereinigd moet worden;
 • Het is niet toegestaan om materiaal te laten staan voor het volgende team. Elk team is verantwoordelijk voor het materiaal dat zij hebben gebruikt bij het halen, ontsmetten en opbergen;
 • Iedereen neemt zijn of haar eigen bidon mee en drinkt alleen daaruit.

 

Voor ouders/verzorgers

 • Meld je kind(eren) tijdig aan voor de trainingen, zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom;
 • Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden;
 • Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, liefst te voet of met de fiets en anders met de (liefst) eigen auto. Maak zo min mogelijk gebruik van openbaar vervoer;
 • Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van je kind(eren).
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers, begeleiders en/of Corona-coördinatoren.
 • Indien je kind jonger dan 6 jaar is of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder of verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden;
 • Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij de sportaccommodatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is en blijf in de auto.

 

Op dit moment staan wij nog niet toe dat niet-leden komen mee trainen bij NOVA zonder dat dat op voorhand duidelijk is afgesproken met de Jeugd Technische Commissie en jeugdtrainer van de betreffende leeftijdsgroep. Aanvragen hiervoor kunnen worden gestuurd naar tc-bestuur@kvnova.nl.

Met deze regels zorgen wij er voor dat NOVA een veilige plek blijft voor kinderen om te sporten. Met klem verzoekt het bestuur dan ook iedereen zich aan de bovenstaande regels te houden. Vragen of opmerkingen kunnen worden gestuurd naar tc-bestuur@kvnova.nl.

Het bestuur