De Jurytafel | Start met de schotklok

13 nov De Jurytafel | Start met de schotklok

Afgelopen zaterdag speelde NOVA 1 haar eerste competitiewedstrijd met schotklok. Afgelopen weken was hier al meerder malen mee geoefend. Het was niet alleen oefenen voor de spelers, maar vooral voor ‘De Jurytafel’. Deze bestaat uit de score- en tijdklokbediener (1), de juryvoorzitter (2) en de schotklokbediener (3). De laatstgenoemde zorgt ervoor dat elke keer als de de bal de korf raakt de schotklok weer terugspringt naar 25. Ook zijn er andere situaties waarin de schotklok weer op 25 seconden moet worden gezet, zoals bij een vrije bal. De juryvoorzitter is eindverantwoordelijk voor alles rond de wedstrijd en heeft contact met de scheidsrechter en de coaches i.v.m. wissels en onduidelijkheden rond het al dan niet raken van de bal met de korf. Met de komst van de schotklok is er nog iets nieuws bij gekomen, namelijk de ‘zuivere speeltijd’. Dit houdt in dat elke keer als de scheidsrechter het spel stillegt, bijvoorbeeld bij een uitbal, de tijd ook wordt stil gezet. Zodra de scheidsrechter weer in fluit, gaat de tijd weer lopen. Dit is de taak van de score- en tijdklokbediener, die dus het scorebord bedient.

Afgelopen zaterdag zaten Pieter Keuning (juryvoorzitter), Melvin van Kempen (score- en tijdklokbediener) en Gert van Kempen (schotklokbediener) aan de jurytafel. Zij zijn alle drie gecertificeerd juryvoorzitter. De andere twee functies mogen ook door anderen worden ingevuld. Hier hier hebben zich inmiddels een paar mensen voor aangemeld, waar NOVA heel blij mee is. Complimenten aan Pieter, Melvin en Gert!