Declaraties indienen voor 15 juni

01 jun Declaraties indienen voor 15 juni

Het seizoen is nagenoeg ten einde, daarom willen we vragen of iedereen zijn/haar declaraties voor 15 juni wilt indienen bij onze penningmeester. Graag je bonnetje(s) inclusief rekeningnummer(IBAN) digitaal sturen.

Alvast bedankt!