Gemeente De Bilt verstrekt subsidie voor verduurzaming NOVA

03 jun Gemeente De Bilt verstrekt subsidie voor verduurzaming NOVA

Om te voldoen aan de gestelde doelen in het klimaatakkoord moet elke sportvereniging de accommodatie verduurzamen. In 2030 moet de CO₂ uitstoot van elke vereniging zijn gedaald met 49%, zo ook die van korfbalvereniging NOVA.

In 2023 is er bij NOVA een nieuwe duurzaamheidscommissie in het leven geroepen om plannen te maken voor een toekomstbestendig clubhuis. Deze club enthousiaste vrijwilligers hebben enorm veel uitzoek, reken en denkwerk verricht om tot een onderbouwd plan te komen. Hierbij hebben zij ondersteuning gehad van Sportief Opgewekt/Utrechtse Plus.

Nu de plannen zijn gemaakt en de offertes voor de investeringen zijn opgevraagd, ligt het financieringsvraagstuk op tafel. Nova staat voor een investering van ruim €300.000 om het pand volledig te verduurzamen en toekomstbestendig te maken voor de komende 30 jaar. Denk hierbij aan een nieuw geïsoleerd dak met zonnepanelen, warmtepompen, nieuw verwarmingssysteem en veel meer maatregelen.

Dit enorme bedrag van €300.000 heeft NOVA, met haar 300 leden, niet op de bank staan. Om de plannen uit te voeren en zo te voldoen aan de landelijk gestelde doelen, is hulp van het Rijk en gemeente noodzakelijk. Deze hulp komt in de vorm van subsidies. Vanuit de Rijksoverheid is de subsidie ‘Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)’ beschikbaar gesteld, vanuit de gemeente De Bilt de subsidie ‘energiebesparende maatregelen maatschappelijke organisaties’.

NOVA heeft beide subsidies maximaal aangevraagd en onlangs het bericht gekregen dat de gemeentelijke subsidie met een waarde van €50.000 is toegekend. “Met dit fantastische bedrag van gemeente De Bilt kan NOVA nu een start maken met de uitvoering van de plannen die onze vrijwilligers hebben gemaakt, een mooie bekroning op hun harde werk.” vertelt NOVA-voorzitter Steven Bakker.

De landelijke BOSA-subsidie laat waarschijnlijk nog op zich wachten. Onlangs is bekend geworden dat de beschikbaar gestelde 79 miljoen euro voor 2024 al volledig is opgebruikt. “Met het voorlopig nog uitblijven van de BOSA-subsidie is de door gemeente De Bilt verstrekte subsidie een geweldige opsteker. We hopen snel op duidelijkheid van de Rijksoverheid over de aangevraagde BOSA-subsidie om onze plannen volledig te kunnen uitvoeren.”

Wethouder Duurzaamheid, Krischan Hagedoorn: “Verduurzaming is een taak van ons allemaal, maar het vraagt soms best een flinke investering. Ik ben blij dat we op deze manier sportclubs een handje kunnen helpen. NOVA kan zo een mooie stap voorwaarts maken.”

Wethouder Sport, Dolf Smolenaers met voorzitter Steven Bakker van Korfbalvereniging NOVA

Wethouder Sport, Dolf Smolenaers, volgt de ontwikkelingen bij sportvereniging in de gemeente op de voet. Zo ook de verduurzaming van de sportaccommodaties en de daarbij verstrekte subsidie door Gemeente De Bilt aan korfbalvereniging NOVA.