Gratis VOG voor al onze trainers

12 okt Gratis VOG voor al onze trainers

Iedereen moet in een veilige omgeving kunnen sporten. Voor agressie, intimidatie en (seksueel)grensoverschrijdend gedrag is absoluut geen plaats bij NOVA. Om waar mogelijk te voorkomen dat dit soort gedragingen voorkomen, maken we bij Nova gebruik van de regeling om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen voor leden.

Waarom vragen we VOG’s aan?
Een VOG is een door de overheid erkend bewijs van goed gedrag. Het geeft aan dat het verleden van een persoon geen probleem vormt om op een bepaalde plek te werken. Voor de VOG die je kunt aanvragen omdat je bij Nova actief bent, wordt dus gekeken of jouw verleden geen probleem vormt om als trainer, begeleider, verzorger of in een andere vrijwilligersfunctie aan de slag te gaan bij Nova.

Met dit VOG-beleid draagt Nova bij aan een veilige sportomgeving voor alle leden. Het geeft ook een signaal af naar leden en ouders dat wij aandacht hebben voor sociale veiligheid.

Voor wie gaan we VOG’s aanvragen en hoe werkt dat?
In eerste instantie vragen we voor al onze trainers een VOG aan. Het bestuur zet alle trainers in het systeem. Zodra dit is gebeurd, ontvang jij bericht en moet jij als trainer zelf je VOG aanvragen. Dit is dus gratis.

Wat doet Nova nog meer op het gebied van een veilig sportklimaat?
Nova heeft ook gedragsregels opgesteld waaraan iedereen zich dient te houden. Hierin staat welk gedrag wij niet accepteren, bijvoorbeeld het maken van discriminerende of intimiderende opmerkingen over iemand zijn levensovertuiging of seksuele geaardheid. Maar er staat bijvoorbeeld ook in dat je sportief gedrag moet vertonen en de kleedkamers netjes achterlaat. Neem deze regels dus door en leef ze na.

In de gedragsregels vertellen we ook bij wie je terecht kunt als je het vermoeden hebt van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. Zo is Annabelle van der Weerdt onze vertrouwenscontactpersoon. Wil je liever met iemand buiten de club praten? Dan kan dat met Mirjam, een sociaal werker van MENS De Bilt, of met een andere hulplijn.

 

Heb je vragen of opmerkingen over dit VOG-beleid? Neem dan contact op met het bestuur.