HUP NOVA – HELP NOVA een succes!

14 apr HUP NOVA – HELP NOVA een succes!

Op woensdagavond 11 april verzamelden leden, ouders en vrijwilligers van Nova zich in de kantine om samen te brainstormen over de toekomst van de club.
De opening van de avond, een klein toneelstukje van Annemiek van der Ploeg, Inge van Eck en Colinda Kalkhoven, liet meteen zien waarom het zo belangrijk was dat iedereen vanavond aanwezig was; iedereen verwacht van alles van de vrijwilligers, maar soms zijn er gewoon meer handen nodig. Tijdens de opening werden ook de nieuwe trainingspakken en shirts voor de selectie gepresenteerd. Een project waar Annemiek van der Ploeg zich samen met de sponsoren Koeleman en Van der Laan hard voor heeft ingezet.
Vervolgens werd er een filmpje getoond: modern verenigingsbesturen: back to basics. Hierin werd uitgelegd waarom het tegenwoordig voor verenigingen lastiger is om optimaal te functioneren. Iedereen werd hierdoor getriggerd om eens na te denken over hoe dit binnen Nova zit. Nova heeft fantastische vrijwilligers die zich inzetten voor de club, maar sommige dingen zouden beter kunnen en verdeeld moeten worden. Het bestuur van Nova had voor deze avond een aantal punten voorbereid waarop de aanwezigen in groepjes moesten gaan brainstormen. Iedereen mocht zelf kiezen bij welk groep hij/zij wilde aansluiten, zodat dit overeen kwam met zijn/haar interesse. De volgende thema’s werden besproken:

  • Ledenwerving
  • Communicatie met ouders/leden/het hele team
  • Onderhoud terrein/materiaal
  • Nevenactiviteiten bij Nova en toernooien
  • Technische zaken (trainers, begeleiders, scheidsrechters)
  • Korfbal: spel voorop

Nadat de groepjes hun ideeën hadden opgeschreven, werden deze aan de anderen gepresenteerd. Het was leuk om te zien hoe enthousiast iedereen hiermee aan de slag ging en wat voor goede ideeën hieruit voortvloeiden.

Het bestuur zal de komende tijd over deze nieuwe ideeën in beraad gaan en kijken welke er daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd.
Na het formele gedeelte bleef iedereen nog voor een drankje. Er waren lijsten neergelegd waarop men zich al kon inschrijven voor bepaalde zaken waar nog hulp bij nodig is.

Alle aanwezigen bedankt voor jullie inzet!
Ook bedankt voor de organisatie van deze avond; de organisatie bestond uit het bestuur en Inge van Eck.