In memoriam | Leny van der Werve

05 mrt In memoriam | Leny van der Werve

Helaas bereikte ons het verdrietige nieuws dat Leny van der Werve afgelopen week is overleden.

Leny werd in 1963 lid van Kameo. Tussen de zwangerschappen van haar kinderen door, ontpopte zij zich als verdienstelijk speelster in het eerste team en later in reserveteams. In 1966 nam zij het secretariaat over van Leny Hoep en bleef dit werk tot de fusie met Biko in 1990 doen.

In die periode verscheen wekelijks een mededelingenblad en maandelijks een uitgebreid Kameo-nieuws in hardcopy. Leny zorgde hier in samenwerking met de redactiecommissie voor de feitelijke uitvoering.

Alhoewel de inlevertijd van copy was gepland tot uiterlijk zondagavond 20.00 uur, was het bij Leny toch altijd mogelijk dit pas rond de koffietijd op maandag in te leveren. In huize Van der Werve stond de koffie altijd klaar!

Vanwege haar vele verdiensten voor Kameo werd Leny dan ook benoemd tot lid van verdienste.

Na de oprichting van NOVA bleef zij uitvoerende werkzaamheden voor het NOVA-Nieuws uitvoeren tot het digitale tijdperk zijn intrede deed. Ook bij kantinediensten draaide zij lustig mee.

Bovenal was zij een enthousiaste supporter van haar kinderen, kleinkinderen en het eerste team. Bij bijna iedere wedstrijd was zij wel aanwezig.

Toen zij in 2015 de mededeling kreeg dat zij ongeneeslijk ziek was, streed zij tot op het laatst in haar “reservetijd” door, zoals zij dit noemde. Ook in die periode bleef zij trouw aan het supporteren langs de lijn.

Wij zullen haar langs de lijn dan ook zeker gaan missen.

Wij wensen Nici, Marcel, Harold, Helene, Dennis, Nienke en de kleinkinderen de komende tijd veel kracht toe.