Instructie Verantwoord Alcohol schenken

28 mrt Instructie Verantwoord Alcohol schenken

Vanuit de gemeente wordt er steeds meer gecontroleerd of de regels omtrent alcoholverstrekking worden nageleefd.IVA Een van de regels is geen alcohol verstrekken aan jongeren onder de 18. Maar er wordt ook gekeken naar de kennis van de barmedewerker over feiten over alcohol, alcohol en wetgeving, het voorkomen van alcoholmisbruik en nee-verkopen.

Via de website van het NOC*NSF kan je informatie vinden over dit onderwerp en een test doen, waarvoor je, bij het positief afronden van deze test, een certificaat ontvangt.

Om problemen met de gemeente te voorkomen is het voor Nova van groot belang dat zoveel mogelijk vrijwilligers deze test doorlopen en een certificaat behalen. De test bestaat uit 21 vragen en neemt ongeveer 15 minuten in beslag. De test kan je hier vinden.

Bij het invullen van de test wordt naast je eigen naam ook de naam en het e-mailadres van onze barverantwoordelijke gevraagd. Hier kun je het volgende invullen:

E-mailadres barverantwoordelijk: kantinenova@outlook.com
De barverantwoordelijke is Nici van der Werve

Alle certificaten zullen worden bewaard en opgeslagen, zodat deze overlegd kunnen worden bij een controle. Ook als je binnenkort geen bardienst hebt, wordt je toch uitgenodigd om deze test te doen.

Hoe meer mensen deze test doorlopen en een certificaat behalen, hoe beter het voor Nova is.

Heb je vragen, spreek Nici dan bij  Nova aan, of mail of bel haar
kantinenova@outlook.com
06 255 22 979