Inventarisatie senioren seizoen 2018/2019

22 mrt Inventarisatie senioren seizoen 2018/2019

Aan de (toekomstige) senioren KV Nova:

In de afgelopen seizoenen heeft de Technische Commissie (TC) gebruik gemaakt van het middel van een enquête om inzicht te krijgen in de wensen en ambities van spelers ten aanzien van een nieuw korfbalseizoen. Deze manier van inventariseren heeft de TC veel (nuttige) informatie opgeleverd; reden waarom de TC ervoor heeft gekozen ook voor het komende nieuwe korfbalseizoen een dergelijke inventarisatie te houden.

De TC houdt zich o.a. bezig met het samenstellen van de teams. Ook het bemensen van de teams waar het de trainers en coaches betreft behoort tot de taken van de TC.
De bovengenoemde werkzaamheden zijn veelal tijdrovend en leveren niet altijd het gewenste resultaat op. Om dit nog beter te kunnen stroomlijnen, houdt de TC een inventarisatie onder alle senioren. Doel van deze inventarisatie is om iedereen in de gelegenheid te stellen aan te geven waar zijn of haar ambities liggen en op welk gebied hij of zij een steentje wil bijdragen. Het is voor ons als TC een belangrijke informatiebron. Aan de hand van de antwoorden die we terugkrijgen, kunnen we voor volgend seizoen een aantal belangrijke zaken regelen: teamindeling, benaderen van trainers/coaches enz.

In het nieuwe seizoen streven we ernaar om ons eerder gestelde beleid uit te voeren: een selectie van senioren 1 en 2. Voor selectiespelers geldt dat zij in principe 2x per week verplicht trainen en op zaterdagen beschikbaar zijn. De bedoeling is ook om een ambitieus senioren 3 samen te stellen waarvoor de volgende selectiecriteria gelden: 2x per week trainen waarvan 1x verplicht en op zaterdagen beschikbaar zijn. Daartegenover staat dat wij als TC faciliteiten aanbieden, zoals een trainer (wij zijn ermee bezig) en trainingsmogelijkheden. Geef bij je keuze in dit formulier duidelijk aan of dit jouw ambitie is.

Wij verzoeken jullie vriendelijk om dit formulier voor 15 april 2018 in te vullen.

Voor de goede orde: we proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de antwoorden die we terugkrijgen, maar garanties hierover zijn op voorhand niet te geven. Het is onmogelijk om iedereen te bieden wat gewenst wordt. Wij rekenen op jullie begrip hiervoor.

Wij hopen dat het formulier in groten getale wordt ingevuld, zodat wij goed geïnformeerd de juiste beslissingen kunnen nemen.

Alvast bedankt voor je medewerking.

Namens de Technische Commissie,

Marcel Jairam