Kantine dicht en geen publiek bij NOVA | Nieuwe maatregelen

28 sep Kantine dicht en geen publiek bij NOVA | Nieuwe maatregelen

Het was een duidelijk verhaal tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge: er mag geen publiek meer aanwezig zijn bij sportwedstrijden en sportkantines moeten dicht. Dit geldt vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en in ieder geval voor de komende drie weken. Het is een flinke domper, maar we zullen dit heel serieus nemen.

Het KNKV is in overleg met het NOC*NSF over de consequenties van de nieuwe maatregelen. Voor nu gelden in ieder geval de volgende nieuwe maatregelen bij NOVA:

  • De kantine gaat per direct dicht: je mag alleen het clubhuis in voor het toilet, de EHBO-koffer, de AED en om sop te maken om de materialen te reinigen na de trainingen en wedstrijden (hiervoor betreedt maar één persoon de kantine). Ook bij regen mag je niet naar binnen, zorg dus dat je een paraplu bij je hebt. Bij onweer geldt een uitzondering, maar dient iedereen uiteraard 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  • Zorg dat je altijd omgekleed en wel naar NOVA komt: je legt je spullen in het tassenhok en niet binnen. Er mag niet worden omgekleed voor of na de training/wedstrijd!
  • Na je training of wedstrijd blijf je niet bij NOVA hangen: iedereen moet zo snel mogelijk het terrein verlaten.
  • Er mag geen publiek bij NOVA komen: ook tijdens trainingen mag er niemand anders het terrein betreden dan de spelers, speelsters en trainers. Helaas betekent dit dat ouders hun kind dus bij het hek moeten afzetten.
  • Alle teamactiviteiten naast de trainingen en wedstrijden, gaan niet door.
  • Ouders mogen niet mee als toeschouwer naar uitwedstrijden. Let op: bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Dit geldt alléén voor de chauffeurs die op het rijschema staan. Oftewel: rijd niet met meer auto’s dan nodig voor het aantal kinderen. Chauffeurs vallen echter niet onder teambegeleiding als zij kinderen naar NOVA brengen. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.
  • Volg de instructies van onze CoronaCoördinatoren (CoCo) op: net als een aantal maanden geleden moeten wij ook nu weer CoCo’s aanwezig hebben op ons complex tijdens trainingsavonden en wedstrijddagen. Wij zoeken hiervoor nog vrijwilligers! Interesse? Mail naar tc-bestuur@kvnova.nl.
  • Darten is de komende weken niet toegestaan.
  • Jeu de boules mag, maar de leden dienen nadat zij klaar zijn direct naar huis te gaan. Uiteraard geldt ook voor hen dat zij geen gebruik kunnen maken van de kantine.

 

Naast bovenstaande geldt natuurlijk nog altijd dat voor en na de training volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Zorg ook dat je tijdens het warmlopen, de besprekingen en time-outs zoveel mogelijk deze afstand bewaart. Volg ook nog altijd de aangegeven looproutes: langs de jeu de boules baan naar het materiaalhok en langs de speeltuin weer terug.

Maandag 12 oktober is de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JAV). In tegenstelling tot eerder gecommuniceerd, zal deze volledig online plaatsvinden. We onderzoeken momenteel hoe we de JAV precies gaan vormgeven en communiceren dit via de bekende wegen.

Wij begrijpen dat de nieuwe maatregelen veel vragen oproepen. Op de site van de Rijksoverheid is al een FAQ te vinden. De komende dagen zullen wij als bestuur overleg blijven houden over hoe wij de nieuwe maatregelen binnen NOVA oppakken en wat dit voor onze leden (en hun ouders) betekent. Houd de website dus goed in de gaten.

Het is weer een hele omslag en dat zal wennen zijn, maar wij vertrouwen erop dat ons dit nog een keer lukt!

 

Het NOVA-bestuur