Kunstgrasvelden Nova veilig

06 okt Kunstgrasvelden Nova veilig

foto-2In het televisieprogramma ZEMBLA (NPO 2) was woensdag 5 oktober een item met de titel: ‘Gevaarlijk spel’. Voor dit item verrichtte het programma de afgelopen maanden gericht onderzoek. De centrale vraag hierbij: zijn we als belanghebbenden wel goed en eerlijk geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden met rubberkorrels? Op onze velden hebben wij deze korrels niet. Wij gebruiken zand en de velden vormen daardoor geen risico.

 

Achtergrondinformatie over de uitzending van Zembla
Het gaat bij rubberkorrels met name om kunstgras voetbalvelden. Echter ook in de openbare ruimte worden kunstgrasveldjes ingestrooid met rubberkorrels genaamd `rubbergranulaat’. Van de ruim 1800 kunstgras voetbalvelden in Nederland is ruim 90% met dit rubber van gemalen autobanden ingestrooid.

ZEMBLA heeft diverse spelers op de kunstgrasmarkt benaderd om medewerking aan de uitzending te verlenen. Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) heeft op verzoek meegewerkt aan het programma. De kern van de boodschap is dat opdrachtgevers en opdrachtnemers uit moeten kunnen gaan van wat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hierover heeft meegedeeld. Dit met het oog op het naleven van de wet- en regelgeving. Het RIVM stelde in 2006 dat van sporten op kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico’s te verwachten zijn. Dit is ook tot op heden het standpunt van RIVM.

In opdracht van de Europese Commissie voert momenteel het European Chemicals Agency een onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. Naar verwachting zijn de resultaten van dit onderzoek rond februari 2017 bekend.