Lidmaatschap

10 apr Lidmaatschap

Het einde van het seizoen nadert weer en dat brengt over het algemeen ook met zich mee dat leden stoppen met korfballen of overstappen naar een andere vereniging.

Met nadruk willen wij iedereen er op wijzen dat het lidmaatschap uiterlijk 1 juni schriftelijk opgezegd dient te worden bij het secretariaat.

Na 1 juni gaat het bestuur de begroting voor het komend seizoen maken en dat wordt o.a. gebaseerd op het aantal leden. Wij zorgen begin mei voor een overzicht van teams en de daarbij horende indeling van spelers en coaches.

Zo weten we welk bedrag aan contributie binnen gaat komen, welk bedrag wij als afdracht aan de KNKV zullen hebben en hoeveel zaalhuur wij moeten inkopen om gedurende de wintermaanden in de zaal te kunnen trainen en spelen.

Natuurlijk hopen wij niet dat je je lidmaatschap gaat opzeggen maar mocht je dat wel gaan doen hou dan goed rekening met de uiterste opzegdatum.

Als je na 1 juni opzegt dan zal de volledige jaarcontributie in rekening worden gebracht.

Afmeldingen kunnen worden gestuurd naar: nova.bilthoven@kvnova.nl