Mededelingen uit het bestuur

06 jul Mededelingen uit het bestuur

Bij de seizoensopening zullen er weer foto’s gemaakt worden, zowel een persoonlijk foto als een teamfoto. De persoonlijke foto is bedoeld voor de KNKV app en zal worden gebruikt bij het spelen van wedstrijden, de teamfoto zal op de site van NOVA geplaatst worden.
Door de verscherpte wetgeving m.b.t. de privacy van persoonsgegevens hebben wij besloten dat de teamfoto’s geplaatst zullen worden zonder dat we daar de namen van de leden bij zullen plaatsen.
Mocht iemand om wat voor een reden dan ook niet op de teamfoto willen staan, dan graag bij het maken van de foto’s dit kenbaar maken, zodat er rekening mee gehouden kan worden.

Wij wensen iedereen een goede vakantie toe en spreken de wens uit om elkaar in goede gezondheid weer te zien op de velden van NOVA.