Mededelingen uit het bestuur

23 aug Mededelingen uit het bestuur

Speeltuin
Helaas moeten wij minder goed nieuws brengen inzake de nieuwe speeltuin. Ons financieel boekjaar hebben wij onlangs afgesloten en we hebben moeten constateren dat de begrote inkomsten sterk zijn tegengevallen. De kantine-inkomsten en contributies zijn dusdanig lager uitgevallen dat het opvangen van dat verlies ten koste gaat van onze liquide middelen. Daardoor zijn wij genoodzaakt om de aanleg van de speeltuin voorlopig uit te stellen totdat de financiële middelen weer dusdanig zijn dat aanleg verantwoordt is.
Wij realiseren ons terdege dat wij de belofte die gedaan is om de speeltuin z.s.m. te realiseren niet kunnen waarmaken en betreuren dat ook. In dit kader willen we ook niet spreken van afstel, maar van uitstel. Zodra de financiën weer op het normale peil zijn, dan zal de aanleg van de speeltuin alsnog gerealiseerd worden. De hovenier die wij in een eerder stadium hadden benaderd om de speeltuin aan te leggen heeft besloten om zijn bedrijf te stoppen. Wij zullen de komende periode dan ook gebruiken om op zoek te gaan naar een andere hovenier.
Middels de site en het weekbericht zullen wij jullie op de hoogte houden.

Sponsorkleding
Op dit moment is het nog steeds zo dat al onze teams de beschikking hebben over sponsorshirts die in het verleden zijn verstrekt door diverse sponsors. Natuurlijk is het zo dat die shirts niet het eeuwig leven hebben en daarom is de sponsorcommissie aan het uitzoeken op welke manier we er voor kunnen blijven zorgen dat alle teams in dezelfde kleding blijft lopen. Mocht er door de sponsorcommissie een kledingplan zijn dan zal dat uiteraard worden voorgelegd aan de leden.