Mededelingen vanuit het bestuur

15 mrt Mededelingen vanuit het bestuur

Uit het bestuur:

– De nieuwe speeltuin die op het Nova terrein zou komen, laat toch nog iets langer op zich wachten. Op dit moment wordt goed onderzocht of hetgeen we willen plaatsen aan alle veiligheidseisen voldoet. Zodra we daar uitsluitsel over hebben dan zal het plaatsen starten.

– Tegenover ons sportpark is onlangs gestart met de bouw van de nieuwe moskee. Dit kan tot overlast leiden. Wij vragen jullie begrip hiervoor.

– NL DOET is verplaatst naar vrijdag 23 maart, aanvang 16.00 uur. Wij roepen onze leden en uiteraard ouders op om die dag te komen helpen om onze accommodatie helemaal gereed te maken voor het buitenseizoen. Voor soep met een broodje zal worden gezorgd.

Zaterdag 2 juni zal de slotdag worden gehouden. Die dag zullen er weer diverse activiteiten voor jong en oud zijn en zullen de kampioenen van het buitenseizoen ook gehuldigd worden. Noteer de datum alvast in jullie agenda.