Meer informatie over jeugd mini-competitie

07 jun Meer informatie over jeugd mini-competitie

Goed nieuws! De mini-competitie voor onze jeugd gaat definitief door. Dat betekent dat onze jeugdteams op de zaterdagen 12, 19 en 26 juni een wedstrijd spelen. Het KNKV heeft besloten, na een enquête onder alle verenigingen, dat er wordt gespeeld met de teamindeling van volgend seizoen.

Voor sommige jeugdleden houdt dat in dat ze komende wedstrijden vast kunnen oefenen op een hogere korf voor na de zomervakantie. De (concept) teamindeling voor de komende wedstrijden is hier te lezen. De coaches zullen apart contact opnemen met alle kinderen en hun ouders om de randzaken zoals vervoer e.d. te regelen. De coaches van de huidige teams schuiven mee met de nieuwe teamindeling voor de komende 3 wedstrijden.

Helaas is het door de nog geldende coronamaatregelen nog niet mogelijk om te komen kijken als ouder. Ouders die naar uitwedstrijden rijden (maximaal 3) mogen, als de betreffende vereniging dat toelaat, wel het sportcomplex op en moeten plaatsnemen op het daarvoor bestemde terras.

Door de mini-competitie vervalt het trainen op zaterdag voor de gehele jeugd. De TC is nog in overleg met de coaches om voor wie dat wil 2 keer door de weeks te trainen.

Programma 12 juni

Programma 19 juni

Op deze dag is ook de intocht van onze eigen avondvierdaagse gepland. Doordat de wedstrijden zo vroeg mogelijk zijn gepland, verwachten wij daar geen problemen. Als er toch bezwaren zijn tegen spelen op deze dag dan kan er via de coaches en TC een aanvraag voor verplaatsing worden gedaan naar een ander moment, waarschijnlijk op een avond door de weeks. Dit kan alleen als de tegenpartij daar mee akkoord gaat.

Programma 26 juni

De Sportkampdag is verplaatst naar 3 juli. Binnenkort volgt hierover meer informatie. Je vindt hier een overzicht van de activiteiten die voor de zomer plaatsvinden.

Heb je nog vragen? Stel ze dan aan je coach of de Technische Commissie via tc@kvnova.nl. Wij wensen iedereen heel veel plezier!