Na 4 jaar in de basis, is het tijd voor een wissel

24 apr Na 4 jaar in de basis, is het tijd voor een wissel

ArieHet is best raar om een stukje te schrijven waarin ik jullie vertel dat ik aan het einde van dit seizoen als voorzitter stop. Ruim vijf jaar geleden werd ik door de toenmalige voorzitter Wim Schoon benaderd. Wim was bijna 5 jaar voorzitter en zocht een opvolger, want zo gaat dat binnen onze vereniging. Aanvankelijk was ik terughoudend, maar na een goed gesprek met Anita heb ik Wim laten weten dat ik – niet direct maar het volgende jaar – zijn voorzitterschap wilde overnemen. Wim wilde deze periode als voorzitter overbruggen. Voor mij had dit zeker voordelen omdat ik in het laatste jaar van Wim over zijn schouder mee mocht kijken en zo op een hele natuurlijke manier het stokje kon overnemen.

Nu na vier jaar vind ik dat het tijd is geworden voor een ander gezicht. Ik denk dat dit goed is voor Nova. Een nieuw gezicht met andere ideeën en een andere kijk op de diverse ontwikkelingen houdt ons als vereniging gefocust en brengt ons verder.

Vier jaar geleden toen ik mijzelf als voorzitter voorstelde heb ik aangehaald dat ik het heel bijzonder vind dat er een grote groep mensen bereid is te betalen voor vrijwilligers werk, en dat vind ik nog steeds. Nova mag zich gelukkig prijzen met de vele betrokken vrijwilligers die zitting hebben in de diverse commissies of op een andere wijze onze vereniging steunen.

Wat hebben wij als vereniging veel bereikt in de afgelopen jaren. Je hoeft alleen maar de parkeerplaats bij Nova op te rijden waar de veranderingen direct zichtbaar zijn. Aan al deze veranderingen en ontwikkelingen hebben veel leden en Nova-vrienden meegeholpen. Als voorzitter ben je daarin maar een heel klein schakeltje. Het maakt wel enorm trots op wat wij bereikt hebben en waar we sportief naartoe groeien.

De zichtbare veranderingen vallen als eerste op, maar ook aan het bestaansrecht van onze verenging is de afgelopen periode heel hard gewerkt. De opleidingen en oplossingen die voor de korte en langere termijn voor de scheidsrechters zijn bedacht en uitgerold. Het technisch beleidsplan, de Kangoeroedag, inspelen op de veranderende behoefte voor uitjes en feesten, de nieuwe website, nieuwsbrief, nieuwe sponsoren, transitie naar een nieuw boekhoudsysteem, het moderniseren van de verslaglegging, administratie, intensivering van de contacten met de omliggende verenigingen, lokale overheid en pers zijn zo maar enkele voorbeelden.

Voor al deze taken zijn onze bestuursleden eindverantwoordelijk. De afgelopen vier jaar is er op elke positie een nieuw bestuurslid gekomen. Deze overgang is op een goede en constructieve wijze verlopen. Belangrijk daarbij was dat er niet gedacht werd uit het individuele belang maar er altijd oog was voor het verenigingsbelang.

Wat ik ga missen is de goede sfeer, de constructieve samenwerking en de integraliteit van het huidige bestuur. Goede inhoudelijke discussies die ons als bestuur meer in onze rol hebben gebracht waardoor eerder genoemde successen gerealiseerd konden worden. De Nova bestuursleden staan niet graag in de spotlights, maar deze keer kan en wil ik het niet nalaten om hen persoonlijk te bedanken. Birgit, Annabelle, Laura, Marcel en Pieter namens Nova en zeker namens mijzelf heel erg bedankt voor de enorm grote inzet, betrokkenheid en de professionele wijze waarop jullie de verschillende bestuursfuncties invullen. De manier waarop jullie de bestuurstaken uitvoeren en verantwoordelijkheid nemen vind ik heel bijzonder. Dit heeft mij veel ruimte gegeven om na te denken en invulling te geven aan het ontwikkelen van Nova voor de middellange en zelfs langere termijn. Ook daarin waren jullie de spiegel en de sparringpartners die nodig zijn om tot weloverwogen beslissingen te komen.

In de eerste alinea gaf ik al aan dat het een goede gewoonte is om, zo ver als mogelijk, zelf een opvolger te zoeken als je besluit te stoppen met je bestuursfunctie. Ook ik heb gezocht naar een opvolger en heb deze mogen vinden. Pieter Keuning onze penningmeester wil het stokje van mij overnemen. Pieter weet vanuit zijn bestuursfunctie wat het inhoudt om voorzitter van Nova te zijn. Daarnaast heeft Pieter een verfrissende professionele kijk op onze sportvereniging en hoe vrijwilligers gemobiliseerd en gemotiveerd kunnen worden. Ik ben blij dat Pieter bereid is om voorzitter van Nova te worden. Dit betekent dat wij op zoek zijn geweest naar een vervanger voor Pieter als penningmeester van Nova. Deze specifieke en specialistische functie is vaak lastig in te vullen. Enige kennis en affiniteit met cijfers is zeker gewenst. Binnen ons bestuur hebben wij naast Pieter nog een bestuurslid met deze kennis en affiniteit, Annabelle van der Weerdt. Annabelle heeft aangegeven de functie van penningmeester vanaf het nieuwe seizoen in te willen vullen.

Voor de bestuursfunctie van Annabelle, (Nevenactiviteiten) is het bestuur nog op zoek naar een enthousiaste vrouw of man met een creatieve inslag en organisatorisch talent. Aangezien deze eigenschappen passen bij korfbal hebben wij er als bestuur alle vertrouwen in, ook binnenkort te kunnen melden dat voor deze functie een nieuw enthousiast Bestuurslid Nevenactiviteiten is gevonden.

Met heel veel enthousiasme en plezier mocht ik de afgelopen 4 jaar jullie voorzitter zijn. Bij de keuzes en beslissingen die wij als bestuur hebben gemaakt, is de afweging altijd het verenigingsbelang geweest. Veel dank voor het in het bestuur en mij gestelde vertrouwen. Met alles wat ik hierboven geschreven heb is het tijd voor een wissel. De wissel zal plaatsvinden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20 september 2017. Ik wens Nova een goede en sportieve toekomst.

Een sportieve groet,

Arie Anninga

Voorzitter KV Nova