Nieuw coronaprotocol | Per 29 sep

06 okt Nieuw coronaprotocol | Per 29 sep

Hieronder vinden jullie het coronaprotocol van NOVA. Dit protocol is opgesteld na de persconferentie van 28 september en bevat informatie voor de volgende groepen:

 • Iedereen
 • NOVA-leden
 • Publiek en ouders
 • Gasten en scheidsrechters

 

De volgende veiligheid- en hygiëneregels gelden voor iedereen:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Let op: ook voor kinderen tot 12 jaar geldt dat zij niet naar NOVA mogen komen als zij verkouden zijn/een snotneus hebben.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de training/wedstrijd klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (onderaan deze pagina vind je een paar uitzonderingen op deze regel).
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek aan de sportlocatie. Bij NOVA staan pompjes met desinfecterende handgel.
 • Schud geen handen en geef geen high-fives.

 

Aanvullend: NOVA-leden

 • De kantine is vanaf 29 september dicht voor in ieder geval drie weken: je mag alléén het clubhuis in voor het toilet, de EHBO-koffer, de AED en om sop te maken om de materialen te reinigen na de trainingen en wedstrijden (hiervoor betreedt maar één persoon de kantine). NOVA heeft ervoor gekozen om ook de kleedkamers te sluiten. Ook bij regen mag je niet naar binnen, zorg dus dat je een paraplu bij je hebt. Bij onweer dient iedereen die met de auto is naar huis te gaan en kan de rest bij uitzondering in de kantine. Uiteraard dienen zij 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Kom omgekleed en wel naar NOVA: je legt je spullen in het tassenhok, niet binnen en je kleed je niet om bij NOVA.
 • Ga na je training of wedstrijd zo snel mogelijk naar huis: we kunnen dus helaas niet bij elkaars wedstrijden blijven kijken.
 • Volg de aangegeven looproutes: langs de jeu de boules baan naar het materiaalhok en langs de speeltuin weer terug.
 • Volg de instructies op van onze Corona–Coördinatoren (CoCo’s).
 • Reinig altijd de materialen na de training en de wedstrijd.
 • De voorbereidingstijd op een wedstrijd moet zo kort als mogelijk zijn: je mag maximaal een uur voor aanvang van je wedstrijd naar NOVA komen (dit geldt ook voor de selectie).
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar tijdens het warmlopen, de besprekingen en time-outs.
 • Reservespelers en de coaches zitten 1,5 meter uit elkaar op stoelen.
 • Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten NOVA zo snel mogelijk verlaten. Er mogen maximaal 13 mensen op stoelen langs het veld zitten, waarvan maximaal 8 reservespelers. Dus als het eerste na het tweede speelt, mogen er in totaal 13 mensen op de bank zitten, waarvan 8 reservespelers. Het kan dan dus zijn dat er spelers van het tweede naar huis moeten.
 • Leden van 13 jaar en ouder dragen mondkapjes in de auto.
 • Darten is de komende weken niet toegestaan.
 • Jeu de boules mag, maar de leden dienen nadat zij klaar zijn direct naar huis te gaan. Uiteraard geldt ook voor hen dat zij geen gebruik kunnen maken van de kantine.
 • Wij verzoeken al onze leden om corona gerelateerde zaken te melden via tc-bestuur@kvnova.nl.

 

Aanvullend: voor publiek en ouders

 • Vanaf 29 september 18.00 is publiek drie weken niet toegestaan bij NOVA: ook tijdens trainingen mag er niemand anders het terrein betreden dan de spelers, speelsters en trainers. Helaas betekent dit dat ouders hun kind dus bij het hek moeten afzetten. Er geldt een uitzondering op deze regel als er ondersteuning noodzakelijk is bij de training van een lid en als kinderen tot 5 jaar begeleiding nodig hebben. In deze gevallen mag er één ouder/verzorger aanwezig zijn.
 • Ouders mogen niet mee als toeschouwer naar uitwedstrijden. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Dit geldt alléén voor de chauffeurs die op het rijschema staan. Oftewel: rijd niet met meer auto’s dan nodig voor het aantal kinderen. Chauffeurs vallen echter niet onder teambegeleiding als zij kinderen naar NOVA brengen. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.
 • Chauffeurs/ouders dragen een mondkapje als zij in de auto zitten met kinderen van 13 jaar en ouder. Uiteraard staat het ouders/chauffeurs vrij om ook een mondkapje te dragen als zij met kinderen onder de 13 jaar in de auto zitten.

 

Aanvullend: voor onze gasten en scheidsrechters

 • De kantine is vanaf 29 september dicht voor in ieder geval drie weken: je mag alléén het clubhuis in voor het toilet, de EHBO-koffer en de AED. LET OP: onze kleedkamers zijn gesloten, zorg dus dat je omgekleed bij NOVA komt. Ook bij regen mag niemand naar binnen, zorg dus dat je een paraplu bij je hebt.
 • Na de wedstrijd verzoeken wij je het NOVA-terrein direct te verlaten.
 • De voorbereidingstijd op een wedstrijd moet zo kort als mogelijk zijn. Je mag maximaal een uur voor aanvang van de wedstrijd bij NOVA komen.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar tijdens het warmlopen, de besprekingen en time-outs.
 • Reservespelers en de coaches zitten op 1,5 meter uit elkaar op stoelen.
 • Er mogen per team maximaal 13 mensen rondom het veld zitten, waarvan maximaal 8 spelers. Bij wedstrijden van selectieteams kan het dus voorkomen dat er al spelers van het tweede naar huis moeten tijdens de wedstrijd van het eerste. Alleen de reservespelers mogen blijven.
 • Er mag geen publiek mee komen. Bij jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Kom niet met meer auto’s, en dus chauffeurs, dan nodig voor het aantal kinderen.

 

Uitzonderingen op 1,5 meter-regel:

 • personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
 • kinderen onder de 18 jaar onderling;
 • volwassenen tot kinderen t/m 12 jaar (volwassenen houden dus wel afstand tot kinderen van 13 t/m 17 jaar);
 • personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden;
 • personen die sport beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter en dit de sportbeoefening in de weg staat.