Nieuw ! Dit heb je gemist tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering

11 nov Nieuw ! Dit heb je gemist tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering

ALV2

In de afgelopen Jaarlijkse Algemene Vergadering zijn een aantal belangrijke beslissingen genomen die wij graag willen delen met al onze leden. De vergadering heeft ingestemd met de volgende punten:

Kantinediensten ook voor Jeugdteams

De kantinecommissie moet soms veel moeite doen om de bardiensten in te vullen. Daarom worden deze in het vervolg aan alle teams gegeven, net als de zaaldiensten. Dit was al zo voor de senioren, vanaf volgend seizoen voeren wij dit ook in bij de jeugdteams. De ouders kunnen dan onderling kijken wie de bardiensten zal draaien. Jongeren vanaf 16 jaar die bardienst hebben mogen ook alcohol verkopen (niet zelf drinken). Wij hanteren een minimumleeftijd van 15 jaar om onder begeleiding van een volwassene bardienst te draaien. Vanaf 18 jaar mag er zelfstandig bardienst gedraaid worden. De vergadering stemt hierin toe.

selectie-nova-1-2Uniforme uitstraling – Rode sokken & goede blauw-kleur rokjes/broekjes
Besloten is dat er een eenheid moet zijn in kleding voor de selectie, m.b.t. de rode sokken en de blauwe kleur van de rokjes en broeken. Dit betekent dat de spelers allemaal met rode sokken lopen en de kleur van rokjes en broeken niet mag afwijken van de Novakleuren. De vergadering stemt hierin toe.

grote-clubactie(Ver)koop Clubloten

Wij vragen aandacht voor de verkoop van de Clubloten. Bij de senioren blijkt erg weinig animo te zijn om zelf de loten te kopen. Dit is voor onze Clubloten-commissie niet aangenaam. Aangezien dit elk jaar veel geld oplevert willen wij benadrukken dat er een regel is binnen Nova. De senioren kopen twee loten en de jeugd verkoopt deze met hun boekjes. Als zij dit liever niet doen, mogen zij de boekjes inleveren met twee verkochte loten. De vergadering stemt hierin toe.

IDagje Uit 2016 A B C D 2ndividueel teambudget vervalt, komt bij jaarlijkse Dagje Uit

Het individueel team-budget voor de jeugdteams wordt toegevoegd aan het budget voor het jaarlijkse Dagje Uit voor de jeugd. Hiermee kan de Nevenactiviteiten Commissie grotere en meer uitdagende activiteiten aanbieden. Om dit financieel te kunnen realiseren is besloten het team-budget van de jeugdteams toe te voegen aan het budget voor het Dagje Uit. De seniorenteams houden een budget van €50,- per jaar voor team-uitjes. De vergadering stemt hierin toe.

Contributie
Contributiewijziging voor Kangoeroes, zij kunnen nu opzeggen na minimaal een half jaar lidmaatschap. De vergadering stemt hierin toe. Er komt dit jaar geen contributieverhoging, vastgesteld door de vergadering.

Volledige notulen

Weten wat er nog meer besproken is? Download hier de concept notulen van de vergadering. Tijdens de vergadering volgend jaar worden ze definitief vastgesteld.

Nog vragen?

Kon je helaas niet bij de vergadering zijn en heb je vragen? Stel ze dan aan het bestuur. We geven snel antwoord. Je kunt mailen naar nova.bilthoven@knkv.net. Bellen mag natuurlijk ook onze nummers vind je onder Contact.

Arie Anninga

Annabelle van der Weerdt
Marcel Jairam
Birgit Rademakers
Pieter Keuning
Laura van Rooijen-Rademakers