Geactualiseerd protocol verantwoord sporten | 14 augustus

27 jun Geactualiseerd protocol verantwoord sporten | 14 augustus

LET OP: onderstaand protocol heeft nog geen update gehad na de persconferentie van 28 september. Hiervoor zijn wij in afwachting van het KNKV. Onderstaande basisregels blijven gelden. Lees in in geval het nieuwsbericht met de aanvullende maatregelen n.a.v. de persconferentie. 

Vrijdag 14 augustus heeft NOC*NSF het protocol ‘Verantwoord sporten‘ geactualiseerd.  De meest actuele versie van dit protocol, waarnaar het KNKV verwijst, is te vinden op nocnsf.nl/sportprotocol. Belangrijk blijft nog altijd dat je thuisblijft bij klachten, bij aankomst bij NOVA altijd je handen wast, de materialen na de training/wedstrijd reinigt en volwassenen buiten het veld 1,5 meter van elkaar bewaren en van kinderen van 13 t/m 17 jaar. Hieronder hebben wij de punten overgenomen uit het protocol die voor jullie bij NOVA van toepassing zijn. Zorg dat je deze doorneemt om veilig met elkaar te blijven korfballen.

De volgende veiligheid- en hygiëneregels gelden voor iedereen:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten en tot kinderen t/m 12 jaar);
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie (bij NOVA staan pompjes met desinfecterende handgel);
 • schud geen handen;

 

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. Alleen de volgende groepen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden buiten het veld:

 • personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
 • kinderen onder de 18 jaar onderling;
 • volwassenen tot kinderen t/m 12 jaar (volwassenen houden dus wel afstand tot kinderen van 13 t/m 17 jaar);
 • personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden.

 

Algemeen voor sportaccommodaties

 • de trainers en coaches zijn aangewezen als corona-coördinatoren. Zij zien erop toe dat de regels worden nageleefd;
 • alle kleedkamers en douches mogen worden gebruikt. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand, uitzondering tot kinderen t/m 12 jaar;
 • volg altijd de aangegeven looproutes;
 • wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar en de sporters moeten houden, tenzij t/m 12 jaar;
 • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit/wedstrijd;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • reservespelers en stafleden boven de 18 jaar moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. De extra ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen naast de dug-out. Deze mogen neergezet worden binnen de omheining. Alle stafleden die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden geadviseerd om achter de omheining plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5 meter afstand van anderen.
 • ook toeschouwers moeten voldoen aan dosering en routering, hygiëne en ventilatie voorschriften. Iedereen in het publiek vanaf 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand;
 • geadviseerd wordt het aantrekken van toeschouwers beperkt te houden;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 • sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants op sportlocaties zijn open. De rijksoverheid heeft hiervoor regels. Daarnaast is er door de sport ook een checklist opgesteld voor een soepele opening, zie. Denk hierbij ook aan de protocollen van de KHN (koninklijke horeca Nederland);
 • na afloop van een wedstrijd/evenement kunnen toeschouwers en sporters blijven, indien buiten het veld, in de sportkantines, kleedruimtes de 1,5 meter gewaarborgd kan worden en denk hierbij aan de regels van eet- en drinkgelegenheden. Sporters die zijn uitgesport, worden hiertoe op een juiste manier begeleid (bijvoorbeeld bewegwijzering, routing of vrijwilligers);
 • spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan;
 • voor toeschouwers en publiek gelden maximale aantallen, houd er rekening mee dat als sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd zij tellen als publiek, tenzij ze de locatie verlaten;
 • voor binnen geldt een max. van 100 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, wel placeren (tenzij er sprake is van een doorstroming van toeschouwers);
 • voor meer dan 100 toeschouwers geldt voor iedereen een reservering (registratie), gezondheidscheck en placeren. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een plek in een afgebakende ruimte zoals vakken voor staanplaatsen. Zorg hierin ook voor het voldoen aan hygiëne en ventilatie voorschriften en dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden;
 • voor buiten geldt een max. van 250 toeschouwers als je zonder reservering en gezondheidscheck, placering werkt;
 • voor meer dan 250 toeschouwers is het verplicht om vooraf te reserveren, de gezondheid te verifiëren en gasten te placeren; de hele dag vanaf het moment van de opening van de accommodatie. Voor placeren geldt dat óf een plek in een afgebakende ruimte zoals vakken voor staanplaatsen. Zorg hierin ook voor het voldoen aan hygiëne en ventilatie voorschriften en dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden;
 • het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers en medewerkers (en sporters).
 • indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen
  vanuit de overheid die kunnen worden gehanteerd. De GGD doet bron- en contactonderzoek om
  de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Lees de veelgestelde vragen hierover.
  Meer informatie over het overheidsbeleid van contacten (huisgenoten, overige nauwe contacten en
  overige (niet nauwe) contacten) vind je hier;

 

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

 • neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht, zie bovenaan dit bericht;
 • trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
 • vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen high fives (een ‘elleboogje’ mag wel);
 • reservespelers en stafleden boven de 18 jaar moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. De extra ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen naast de dug-out. Deze mogen neergezet worden binnen de omheining. Alle stafleden die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden geadviseerd om achter de omheining plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5 meter afstand van anderen.
 • voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 • houd als volwassenen 1,5 meter afstand tot sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
 • trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar.
 • zorg ervoor dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 • daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainingspartner;
 • help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten; laat sporters van 18 jaar en ouder tijdens het warmlopen zoveel de 1,5 meter afstand houden;
 • zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out.
 • draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje op.

 

Voor sporters

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.
 • neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht, zie bovenaan dit bericht;
 • voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit betekent dat indien onvermijdelijk tijdens trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter afstand aangehouden hoeft te worden;
 • houd indien mogelijk en waar niet onvermijdelijk bij normaal sportcontact, 1,5 meter afstand aan bij personen vanaf 18 jaar en ouder. Uitzonderingen voor leeftijden tot 18 jaar, hetzelfde huishouden en voor deelnemers aan sportactiviteiten tijdens die sportactiviteiten;
 • houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is je meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden;
 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 • reservespelers en stafleden boven de 18 jaar moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. De extra ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen naast de dug-out. Deze mogen neergezet worden binnen de omheining. Alle stafleden die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden geadviseerd om achter de omheining plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5 meter afstand van anderen.
 • zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinningsmoment en tijdens een wissel;
 • draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje op;
 • alle kleedkamers en douches van binnensport locaties kunnen per 1 juli opengesteld worden. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand.
 • volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden;
 • blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;
 • gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen dienen na de training/wedstrijd direct schoongemaakt te worden;
 • geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de sportlocatie en hoeveelheid personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen (over uw kind) worden gesteld, zie hier een overzicht van de vragen.

 

Voor ouders/verzorgers en toeschouwers

 • nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht, zie bovenaan dit bericht;
 • informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc., ook van kinderen vanaf 13 jaar;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • voor aanvang van de sportactiviteit kan er voor een gezondheidscheck een aantal vragen over uw kind worden gesteld;
 • geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
 • draag een mondkapje vanaf 13 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.