Nieuws van het bestuur | Hervatten trainingen

28 okt Nieuws van het bestuur | Hervatten trainingen

In dit bericht willen we jullie op de hoogte brengen van het hervatten van de trainingen. Vorige week was het herfstvakantie en was NOVA zoals gebruikelijk dicht. We kozen ervoor om de dinsdag na de herfstvakantie ook nog niet te gaan trainen, omdat we de ontwikkelingen rondom Corona en de persconferentie wilden afwachten. Op dit moment komen er geen aanvullende maatregelen en daarom starten de trainingen weer gewoon voor de jeugd en ook voor de senioren. Voor de senioren gelden wel aanvullende strenge regels waaraan zij zich strikt zullen moeten houden. Hieronder bespreken we de plannen voor de jeugd en de senioren en vertellen we kort wat er volgens de laatste berichten van het KNKV met het einde van de veldcompetitie en met de start van de zaalcompetitie lijkt te gaan gebeuren.

Jeugd (tot 18 jaar*)
Vanaf woensdag 28 oktober starten de trainingen van de jeugd weer. In ieder geval tot 7 november zijn de trainingen nog buiten op het veld, want op dit moment is het plan dat Voordaan dan de blaashal weer zal plaatsen. NOVA heeft vanaf 10 november toegang tot de zaal. Uiteraard hangt het van de ontwikkelingen en maatregelen af of dit kan doorgaan. Voor de jeugdtrainingen gelden geen andere maatregelen dan we gewend waren (zie ‘voor iedereen’ later dit bericht). De Kangoeroes hebben hun laatste training buiten al gehad. Voor hen is 7 november de zaal al gehuurd.

In de zaal zullen de maatregelen voor het grootste deel overeenkomen met de maatregelen die we gewend zijn bij NOVA. Ook daar is de bar gesloten en mogen we de kleedkamers niet gebruiken.

*A-spelers die 18 jaar of ouder zijn, mogen met de A-jeugd mee trainen, mits zij in ruime minderheid vertegenwoordigd zijn. Dat betekent dat er maximaal twee spelers mee mogen doen die boven de 18 jaar zijn.

Senioren (alle)
De senioren mogen vanaf 28 oktober ook weer trainen, uiteraard met strikte maatregelen waaraan zij zich moeten houden. Het gaat om de volgende maatregelen:

  • Er mag alleen getraind worden in groepen van vier op één helft. Bij NOVA kunnen er dus zes viertallen trainen. Deze viertallen moeten onderling, ten opzichte van andere groepen én ten opzichte van de trainers anderhalve meter afstand houden.
  • De viertallen mogen tijdens de training niet wisselen en voor iedereen moet duidelijk zijn wat de vaste viertallen zijn (de viertallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van hesje).
  • Onderlinge wedstrijden en partijvormen zijn niet toegestaan.
  • Op één korfbalveld mogen maximaal vier trainers aanwezig zijn.
  • Er moet een gezondheidscheck plaatsvinden voorafgaand aan iedere training.

Voor nu ziet het ernaar uit dat we de seniorenteams 10 november niet de zaal in laten gaan. Dit heeft twee redenen: met de maatregelen is dat praktisch onhaalbaar én het ziet ernaar uit dat de zaalcompetitie voorlopig niet zal starten (zie hieronder).

Voor iedereen
Uiteraard geldt nog altijd voor iedereen dat je thuis blijft bij klachten en je je laat testen. De kantine en kleedkamers zijn nog steeds gesloten en na elke training moeten de materialen gereinigd worden. Er dient voor iedere training een gezondheidscheck plaats te vinden. Er zullen weer Corona-coördinatoren aanwezig zijn. Hun aanwijzingen zullen te allen tijde moeten worden opgevolgd. Verder willen we nogmaals verzoeken om corona gerelateerde zaken vrijwillig te melden via tc-bestuur@kvnova.nl. Zie hiervoor een eerder bericht.

Einde veldcompetitie en start zaalcompetitie
De veldcompetitie voor het breedtekorfbal is afgesloten. De niet gespeelde wedstrijden worden niet meer opnieuw ingepland. Voor het wedstrijdkorfbal worden de niet gespeelde wedstrijden ingehaald in de doorlopende competities in het voorjaar.

Het KNKV is bezig geweest met de planning van de zaalcompetitie, ondanks dat nog helemaal niet duidelijk is wanneer er weer gestart mag worden met competitiewedstrijden. Zodra er eventueel weer gespeeld mag worden, kan dit snel en volgens de door het KNKV ontwikkelde routekaart. Hierin zijn de opties per startmoment uitgewerkt.

 

We hopen jullie voor nu weer voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Voor vragen of opmerkingen kunnen jullie altijd contact met ons opnemen via nova.bilthoven@kvnova.nl. Zodra er zaken veranderen, brengen we jullie hiervan op de hoogte via de bekende kanalen.

Het NOVA-bestuur