Nieuws van het bestuur | Nieuwe Penningmeester

04 sep Nieuws van het bestuur | Nieuwe Penningmeester

Onze penningmeester Henk Jan Top heeft enige tijd geleden aangegeven dat hij aan het einde van het seizoen zou willen stoppen als penningmeester van KV NOVA. Zijn drukke werkzaamheden als leraar liggen hier aan ten grondslag. Wij zijn direct binnen het bestuur gaan overleggen wie wij als kandidaat voor deze functie zouden willen vragen. Wij zijn blij te kunnen melden dat wij Nancy de Rooij-Baas bereid hebben gevonden om deze functie over te nemen.

Natuurlijk is Nancy geen onbekende binnen onze vereniging. Naast alle activiteiten die zij gedaan heeft of nog doet, heeft zij in het verleden al eens de functie van penningmeester binnen NOVA bekleed. Toen hebben wij al gezien dat zij op een accurate wijze de gelden heeft beheerd.

Uiteraard zal de Algemene ledenvergadering deze voordracht nog moeten goedkeuren, maar in afwachting daarvan heten wij Nancy van harte welkom binnen het bestuur en wensen haar veel succes en bovenal plezier toe in haar rol als penningmeester.