Nieuws vanuit het bestuur

01 okt Nieuws vanuit het bestuur

De Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft plaatsgevonden en wij geven hierbij de meest belangrijke punten weer:

  • Contributie: De leden zijn akkoord gegaan met een verhoging van de contributie van 5%.
  • Kledingplan: In het verleden hadden wij sponsors die de shirts betaalden voor onze leden. Aangezien het steeds moeilijker wordt om sponsors hiervoor te vinden is het noodzakelijk om een kledingplan in te stellen. Tijdens de ALV zijn de leden akkoord gegaan met het voorstel om een kledingplan in te stellen. Voor ieder spelend lid wordt er jaarlijks € 15,00 geïncasseerd. Dit geld zal worden gebruikt om periodiek de shirts te vervangen.
  • Het plaatsen van een blaashal en de daarbij behorende samenwerking met hockeyclub Voordaan zal dit jaar nog niet plaatsvinden. Het lukt Voordaan helaas niet om tijdig alle zaken te regelen. Wel hebben zij de intentie uitgesproken om volgend jaar de blaashal bij ons te plaatsen en gebruik te gaan maken van onze faciliteiten. Er wordt voor gekozen om de kantine en kleedlokalen aan Voordaan te verhuren waar wij een vast bedrag voor gaan krijgen. Op deze manier hoeven wij de bezetting van kantine, schoonmaak etc. niet zelf te gaan regelen zodat er geen extra druk op onze leden komt te liggen. Zodra e.e.a. definitief is zullen wij dat uiteraard melden.
  • Speeltuin: Om gemaakte afspraken na te komen zijn wij op dit moment in gesprek met diverse partijen om te kijken of wij op zeer korte termijn kunnen gaan starten met de aanleg van een speeltuin. Wij willen op deze manier tegemoet komen aan de belofte de speeltuin te realiseren. Wij zullen jullie op de hoogte houden van de vorderingen hierin.