NOVA Arbitrageproof

13 feb NOVA Arbitrageproof

In oktober hebben we aandacht besteed aan de week van de scheidsrechter en hebben we jullie geïnformeerd over de verplichtingen die Nova heeft voor het leveren van scheidsrechters.
In de veldcompetitie moeten we in totaal 35 wedstrijden op neutraal terrein fluiten, en halverwege de veldcompetitie staat de teller al op 32 gefloten wedstrijden.

In de zaal moeten we 40 wedstrijden fluiten. In de eerste 9 rondes hebben we 26 wedstrijden gefloten, dat is gemiddeld bijna 3 per week. Wanneer we dat gemiddelde vasthouden dan zullen we ook in de zaal aan onze verplichtingen voldoen.

Met elke wedstrijd die we meer fluiten kunnen we buurtverenigingen helpen en daar worden we ook (financieel) voor beloond.
Minstens even goed nieuws is dat Wesley Metz op 16 Februari zijn eerste wedstrijd op neutraal terrein zal gaan fluiten. Dit is onderdeel van de opleiding tot KNKV-scheidsrechter. Deze opleidingswedstrijden zullen meetellen voor Nova. Ook Daniel Rademakers zal de opleiding gaan doen dit jaar. We zijn hier heel erg blij mee.

Na vele jaren waarin we of boetes moesten betalen of buurtverenigingen beloonden voor de wedstrijden die ze voor ons floten, gaan we dit jaar ruimschoots aan de verplichtingen voldoen. Met Wesley en Daniel in opleiding gaat het Nova KNKV-scheidsrechters korps ook nog groeien en ziet de toekomst er wat betreft de arbitrage rooskleurig uit.

We voldoen nu ook aan alle eisen voor het verkrijgen van de certificering ‘Arbitrageproof’. Met de certificering ‘Arbitrageproof’ wil het KNKV korfbalverenigingen bewust maken en helpen in thema’s als (sociale) veiligheid, sportiviteit en respect, als onderdeel van het gedachtengoed ‘Korfbal Zichtbaar Sportief’. Zaterdag 16 februari wordt het certificaat door de KNKV aan Nova uitgereikt in de rust van NOVA 1.

Jaco, Andreas, Melvin, Jasper, Rutger en Rudi