PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Korfbalvereniging Nova gevestigd te Bilthoven en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40481595. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken,
voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen
wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten
plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van:
– (Oud-) Leden.
– Sponsoren.
– Leveranciers.
– Vertegenwoordigers van jeugdleden.
– Trainers/begeleiders.
– Vrijwilligers.

Wij verwerken alleen gegevens die passen bij de activiteiten van onze sportvereniging.
De relevante aanleiding voor de verwerking van gegevens door Nova zijn als u:
– de website www.kvnova.nl bezoekt.
– zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement.
– lid wordt.
– zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.
– via een contactformulier contact met ons opneemt.
– contributie betaalt.
– goederen levert.
– verzorger bent van een jeugdlid.
– (oud-) lid bent.
– Vriend van Nova bent.
– sponsor bent.

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons-)gegevens:
– Naam.
– Adres.
– Telefoonnummer.
– E-mailadres.
– Geboortedatum.
– Geslacht.
– IBAN.
– Foto’s.
– Bondsnummer.
– Gegevens over voorkeuren.
– Medische gegevens.
– Gegevens over afspraken.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:
– het lidmaatschap te effectueren.
– nieuwsbrieven te verzenden.
– contact met u op te nemen of te onderhouden.
– de dienstverlening te verbeteren.
– de website te optimaliseren.
– evenementen te organiseren.
– contributie te innen.
– te factureren.
– contracten te maken.
– teams in te delen.
– rijroosters maken.
– bardiensten in te delen.
– schoonmaakroosters te maken.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Helen Wennekes via nova.bilthoven@kvnova.nl voor:

– meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken.
– vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring.
– inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken.
– correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw gegevens.
– bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Korfbalvereniging Nova.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische
maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
– KNKV om deel te nemen aan wedstrijden en lid te zijn van onze vereniging.
– Sportlink, hier kan elk lid zelf zijn privacyniveau bepalen.
– Korfbalclub Antilopen voor het indelen van roosters en publiceren van wedstrijden op de
website www.kvnova.nl.
– Websiteprogramma WordPress om informatie te delen.
– Trainers en Technische commissie om wedstrijden en trainingen te kunnen organiseren.
– Commissies binnen Korfbalvereniging Nova om evenementen te kunnen organiseren.
– Mailchimp voor het versturen van Nieuwsbrieven.
– Dropbox (betaalde versie) voor het bewaren van de administratie van Nova.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze
accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en
gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).
Privacyverklaring Korfbalvereniging Nova mei 2018

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de
verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen
daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.