Procedure tussentijds opzeggen van het lidmaatschap

24 jan Procedure tussentijds opzeggen van het lidmaatschap

Namens het bestuur Helaas worden wij gedurende het seizoen geconfronteerd met leden die, om allerlei diverse redenen, hun lidmaatschap willen opzeggen.

Wij begrijpen goed dat er zeer goede redenen zullen zijn voor die beëindiging maar vragen ook begrip voor ons standpunt inzake het afwikkelen van de financiële zaken.

Aan het begin van het seizoen maken wij een begroting die is gebaseerd op o.a. de contributie inkomsten. Ook gaan wij aan de hand van het aantal leden teams inschrijven bij de KNKV waarbij wij, naast inschrijfgeld voor ieder team, ook voor ieder lid een bijdrage dienen te betalen. Tevens kopen wij aan het begin van het seizoen uren in bij de diverse sporthallen binnen de gemeente om te kunnen voldoen aan de wens om te kunnen trainen en spelen.

Dit zijn allemaal vaste kosten die wij ten alle tijden moeten betalen.

Indien er tussentijds dus leden opzeggen zitten wij vast aan die kosten.

Daarom is het goed om de procedure bij tussentijds opzeggen van het lidmaatschap nog eens bekend te maken onder de leden:

Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Verlenging van het lidmaatschap gebeurt automatisch tenzij je voor 1 juni schriftelijk bij de secretaris opzegt.

Bij tussentijds beëindigen van het lidmaatschap wordt de contributie voor het kwartaal volgend op het kwartaal van opzegging nog in rekening gebracht. Na dat kwartaal zal er geen verplichting voor het betalen van contributie meer zijn.

Wij vragen jullie begrip bij deze regel.