Punten uit de bestuursvergadering

10 jan Punten uit de bestuursvergadering

Om de communicatie vanuit het bestuur richting de leden te optimaliseren zullen wij vanaf heden, na iedere bestuursvergadering, de van belang zijnde besproken punten publiceren.

Daarom vandaag de eerste versie van:

Uit het bestuur:

– Binnenkort zal het mogelijk zijn om genuttigde consumpties in de kantine middels PIN te betalen. Hierdoor komt een veelgehoorde wens eindelijk uit.

– De vrijwilligersmiddag zal worden gehouden op 27 mei 2018. Noteer de datum alvast voor deze middag waarbij we een attentie zullen hebben voor de vrijwilligers.

NL-DOET zal dit jaar gehouden worden op vrijdag 9 maart vanaf 16.00 uur. De oorspronkelijke datum van 10 maart is, i.v.m. een volledig speelprogramma, niet mogelijk zodat we uitwijken naar de vrijdag. Voor een hapje zal worden gezorgd en we hopen op een goede opkomst om allerlei klusjes in-, en rond het clubgebouw uit te voeren.

– De evenementencommissie is druk bezig met de organisatie van het Themafeest, Culinova en het slotfeest. De verschillende data worden spoedig bekend gemaakt.

– De speeltuin zal voor aanvang van het tweede deel van het veldseizoen gereed zijn.

– Er zijn nog rokjes van het oude model voorhanden die nu voor een bedrag van € 15,00 gekocht kunnen worden bij Annemiek van der Ploeg.

– Het hekwerk tussen het Bedrijventerrein en het terrein van KV NOVA zal één dezer dagen door de gemeente worden vervangen.

– Het straatwerk rond het clubgebouw zal binnenkort worden geïnspecteerd en waar nodig worden vervangen of gerepareerd. Vooral achter het clubgebouw zal de bestrating worden aangepast zodat er weer op een veilige manier gelopen kan worden.

– Binnenkort verschijnt op de site de procedure zoals die geldt bij tussentijds opzeggen van het lidmaatschap.