Reminder: Oproep versterking Technische Commissie (TC)

11 jun Reminder: Oproep versterking Technische Commissie (TC)

Afgelopen april heeft de Technische Commissie (TC) een oproep gedaan voor versterking. Enkele rollen zijn al ingevuld, maar ze zijn nog steeds op zoek! De TC zorgt voor alles omtrent de wedstrijden, trainingen, teamindelingen, werving en begeleiding van trainers en onderhoudt de contacten met andere verenigingen en de bond.

Er is bewust gekozen om de rollen onder te verdelen in specifieke behapbare taken. Dit zorgt er voor dat de tijdsinspanning heel erg behapbaar is en ook ingevuld kan worden door ouders van jeugdleden. Vele handen maken licht werk! Hieronder volgen de specifieke rollen die nog vanaf seizoen 2024-2025 ingevuld moeten worden.

– Lid TC organisatie oefenwedstrijden jeugd
In deze rol ben je verantwoordelijk voor het regelen van oefenwedstrijden voor de jeugdteams van Nova voor begin veldseizoen, start zaalseizoen en eind veldseizoen. Met niemand op deze functie zullen er geen tot weinig oefenwedstrijden geregeld kunnen worden. Er zijn meerdere platforms waar vraag en aanbod van oefenwedstrijden te matchen zijn om dit te kunnen organiseren.
Schatting tijdsbesteding: 3x per jaar ( mei/juni, aug/sept en jan/feb) met circa 4-6 uur per keer

– Lid JTC oudste jeugd: C,B en A
In deze functie ben je klankbord en aanspreekpunt voor de ouders en kinderen, pak je signalen op die spelen & ondersteun en adviseer je de HJO in zaken omtrent teams en trainers. Daarnaast draag je zorg voor het beleid dat wij willen naleven én denk je samen met de TC na over problemen die zich voor kunnen doen in de competitie en binnen teams.
Schatting tijdsbesteding: +/-2 uur per maand gemiddeld. Contact met andere TC leden en 3 keer per jaar centrale overleggen.

– Lid TC selectiezaken
In deze rol ben je aanspreekpunt voor de staf, spelers en teammanager van de selectie.

– Lid TC wedstrijdsecretariaat jeugd
&
– Lid TC wedstrijdsecretariaat senioren
In deze rol ben je verantwoordelijk voor het verwerken van aanvragen en verplaatsen van wedstrijden bij verzoek vanuit ons of een tegenstander. Je hebt contact met de coach van Nova en wedstrijdsecretaris van de tegenstander om tot een nieuwe datum of tijd te komen en verwerkt dit in de planning van de bond.
Zonder invulling van deze functie zal met name het verzoek tot verplaatsen vanuit onszelf niet altijd mogelijk zijn, wat resulteert in boetes en of puntenmindering vanuit de bond.

Heb je vragen over één van deze rollen/taken of spreekt één van deze rollen jou aan? Stuur dan een mailtje naar tc@kvnova.nl