SAMEN trainen

17 aug SAMEN trainen

Met ingang van huidig seizoen zal een trainingsconcept worden toegevoegd aan de wekelijkse trainingen. Het idee achter dit nieuwe trainingsconcept is om teams meer samen te laten trainen, meer structuur in de trainingen aan te brengen en alle teams een kwalitatief goede training aan te kunnen bieden.
Dit concept is in eerste instantie bedoeld voor jeugdteams en -trainers, maar kan ook in de senioren toegepast gaan worden.

Wat is de bedoeling
Teams die gelijktijdig trainen vormen één grote groep (bijvoorbeeld de C1, B1 en B2). Op het trainingsveld worden 4 oefeningen uitgezet. De groep wordt verdeeld over deze 4 oefeningen. Bij elke oefening staat een trainer die de spelers begeleidt bij de uitvoering van de oefening.
Na een aantal (bijv. 8-10) minuten wordt er doorgedraaid en gaan alle groepjes door naar de volgende oefening. De trainer blijft staan bij de oefening en krijgt dus een nieuw groepje bij zijn oefening. Op deze wijze worden in 30-45 minuten alle oefeningen door alle groepjes uitgevoerd.
De oefeningen zijn vooraf bedacht en uitgeschreven door een aantal zeer ervaren trainers. Bij iedere oefening staan aandachtspunten voor de trainers beschreven waar zij bij de uitvoering op zouden moeten letten.
De oefeningen zijn zo bedacht dat deze door alle jeugd (van F tot aan de A) uit te voeren zijn en de oefeningen zijn in moeilijkheidsgraad aan te passen. Iedere oefening is dus voor ieder kind uitvoerbaar en kan worden afgestemd op het niveau van het groepje dat de oefening uitvoert.

Gasttrainers
Omdat bij iedere oefening een trainer opgesteld moet staan, zullen deze trainingen worden ondersteund door senioren vanuit de selectie (aangevuld met ervaren spelers uit overige seniorenteams). Dit zijn de gasttrainers. Naast het ondersteunen van de training is het aan hen tevens de taak om de onervaren trainers tips en trucs mee te geven.
Het is daarbij voor jeugdleden extra leuk om eens een training te krijgen van een speler of speelster uit het Nova 1 of 2.

Makkelijker maken
Door dit trainingsconcept bereiken we dat alle teams een breed aanbod aan trainingsstof krijgen, ongeacht of er een ervaren of een beginnende trainer voor de groep staat. Voor trainers neemt dit plan bovendien de druk weg van het bedenken van goede en uitdagende oefeningen (deze zijn immers al voor hen bedacht).
Doordat de groepjes relatief klein zijn, kan er bij de oefeningen meer op het individu gelet worden door de trainer.

Nadat de oefeningen in dit model zijn gedaan, keren de spelers weer terug naar hun eigen teams en kan de resterende trainingstijd worden besteed aan bijvoorbeeld partijvorm.
Dit trainingsconcept zal ingaan in de week vanaf dinsdag 28 augustus en zal eerst worden toegepast op de volgende teamcombinaties:

Dinsdagavond 18:00 uur: E1 + E2
Dinsdagavond 18:45 uur B1 + B2 + C1
Donderdagavond 18:30 uur D1 + E1 + E2

Hopelijk kunnen we deze nieuwe wijze van trainen na een pilot verder ontwikkelen voor toepassing op de lange termijn.
De voordelen op een rij:
● Alle jeugdleden krijgen gevarieerde training, zowel in trainingsstof als van verschillende trainers;
● het trainen van alle jeugdteams wordt in deze combinaties over meer schouders verdeeld en niet iedere trainer hoeft meer zijn/haar eigen trainingen uit te denken;
● jeugdleden komen vaker in aanraking met de senioren en andersom.
Uit de opkomst en het enthousiasme op de info-avond op donderdag 16 augustus was af te leiden dat velen dit plan zien zitten. Dit is zeer belangrijk om deze opzet te laten slagen. We rekenen dan ook op ieders positieve bijdrage wanneer je wordt gevraagd om als gasttrainer aanwezig te zijn. Hiervoor zal op korte termijn een schema worden gepubliceerd.

Succes met trainen iedereen!

De Technische Commissie