Save the Date | JAV 11 oktober

08 sep Save the Date | JAV 11 oktober

Aan de start van een nieuw korfbaljaar blikken we altijd terug op het afgelopen jaar. Dit doen we tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ook wel JAV). Deze vindt dit jaar plaats op maandag 11 oktober om 20.00 uur. We willen alle leden weer van harte uitnodigen om hier aan deel te nemen. Schrijf de datum en tijd dus alvast in je agenda. 

Er vindt dit jaar een aantal wijzigingen plaats in het bestuur. Voor deze wijzigingen én voor andere besluiten die tijdens de JAV worden genomen, hebben we voldoende stemgerechtigden nodig.

Meld je vast aan
De officiële uitnodiging van de JAV volgt nog, maar we willen nu alvast inventariseren hoeveel leden de JAV gaan bijwonen. Dit in verband met de beperkte capaciteit van de kantine. Aangezien we 1,5 meter afstand moeten houden, zullen we waarschijnlijk voor een deel moeten uitwijken naar online. Om dit zo goed mogelijk voor te bereiden, horen we graag of je er 11 oktober bij bent. Geef dit vast door aan onze secretaris Helen Wennekes via nova.bilthoven@kvnova.nl.

Machtigingen
Uiteraard geldt ook voor deze JAV dat leden elkaar kunnen machtigen. NOVA-leden van boven de 16 jaar kunnen bij afwezigheid toch hun stem laten gelden door middel van een vertegenwoordiger. We moedigen iedereen die niet aanwezig kan zijn (ofwel fysiek, ofwel online) dit te doen.

In aanloop naar de JAV ontvangen jullie het programmaboekje met het machtigingsformulier.

We zien jullie graag op 11 oktober om 20.00 uur.

Het NOVA-bestuur