SAVE THE DATE: DI 12 JUNI – Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering

30 mei SAVE THE DATE: DI 12 JUNI – Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Alle leden zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de Buitengewone Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering willen wij u op de hoogte brengen betreffende het verzoek van Hockeyclub Voordaan om gedurende de periode december 2018 t/m februari 2019 gebruik te maken van onze accommodatie. Wij zullen die avond alle ins en outs hierover bespreken, waarna er een kiesronde zal plaatsvinden of wij wel of niet met Voordaan verder zullen gaan.

Waar        |         Clubhuis Casa Nova
Wanneer |         Dinsdag 12 juni 2018
Hoe laat  |          Aanvang 20.30 uur

Geef bij afwezigheid je mening d.m.v. een vertegenwoordiger met deze machtiging. Je kunt hem mailen of afgeven bij Birgit Rademakers, Bremlaan 38, Bosch en Duin.

Als vereniging zijn we verplicht deze vergadering te houden. Minimaal 25% van de stemgerechtigde leden (dat zijn leden boven de 16 jaar) moet hierbij aanwezig zijn anders zijn de besluiten niet geldig. We zien je graag 12 juni ! Bij onvoldoende stemgerechtigde leden kunnen er conform de statuten geen rechtsgeldige besluiten genomen worden.