SAVE THE DATE: WOE 20 SEPTEMBER – JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

15 sep SAVE THE DATE: WOE 20 SEPTEMBER – JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Alle leden zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JAV). Er wordt gesproken over de toekomst van onze vereniging NOVA en we kijken terug op het afgelopen jaar.

Waar        |         Clubhuis Casa Nova
Wanneer |         Woe 20 september 2017
Hoe laat  |          Aanvang 20.00 uur

Het bestuur hoopt natuurlijk op jouw aanwezigheid, maar verzoekt vriendelijk om een afmelding indien je niet aanwezig kunt zijn door te geven aan het secretariaat (nova.bilthoven@knkv.net of Bremlaan 38,  3735 KJ Bosch en Duin). Geef bij afwezigheid je mening d.m.v. een vertegenwoordiger met deze machtiging. Je kunt hem mailen of afgeven bij Birgit Rademakers, Bremlaan 38, Bosch en Duin.

Als vereniging zijn we verplicht deze vergadering te houden. Minimaal 25% van de stemgerechtigde leden (dat zijn leden boven de 16 jaar) moet hierbij aanwezig zijn anders zijn de besluiten niet geldig. We zien je graag 20 september ! Bij onvoldoende stemgerechtigde leden kunnen er conform de statuten geen rechtsgeldige besluiten genomen worden.

Afbeelding nieuwsitem