Sylvia van der Pas nieuw bestuurslid Technische Commissie

12 jul Sylvia van der Pas nieuw bestuurslid Technische Commissie

We zijn blij te kunnen melden dat Sylvia van der Pas per direct is toegetreden tot het bestuur van NOVA. Aranka Akkermans had eerder dit jaar aangegeven dat dit haar laatste seizoen zou worden als bestuurslid van de Technische Commissie (TC). Aranka was actief als bestuurslid sinds september 2021.

Komst Sylvia
Sylvia heeft haar hele leven gekorfbald. Bij Nova en bij Antilopen in Leusden. De laatste jaren draait Sylvia weer actief mee bij onze vereniging, zowel als spelers én vrijwilliger. Zo heeft zij zich bijvoorbeeld ingezet voor onze Kangoeroes. Met 2 kinderen in de jongste jeugd weet Sylvia heel goed wat er speelt in de vereniging en wat er nodig is om de groei van onze jeugd in goede banen te leiden.

De TC is nog op zoek naar nieuwe leden, waarbij de taken duidelijk zijn verdeeld zodat de vrijwilligersbelasting ook over alle TC leden zo goed mogelijk wordt gespreid. Er is met name behoefte aan nieuwe Jeugd TC-leden. Daarnaast zijn we nog op zoek naar een trainer voor de C1. Heb je interesse om hier binnenkort eens met Sylvia over te praten? Stuur haar dan een mailtje op tc-bestuur@kvnova.nl.

Vertrek Aranka
Aranka heeft zich de afgelopen 2 seizoenen enorm ingezet voor de Technische Commissie. Samen met de overige TC-leden is er veel werk verzet, zodat iedereen lekker onbezorgd kon korfballen. Daarnaast zijn er ook stappen gezet in het meer betrekken van ouders bij de jongste jeugd en het opleiden van meer kaders voor onze coaches.

Gelukkig blijft Aranka nog spelen in onze selectie en is en blijft ze vrijwilliger. Namens de hele vereniging wil het bestuur Aranka enorm bedanken voor de inzet van de afgelopen seizoenen.

Aranka was ook vicevoorzitter van onze vereniging, het bestuur beslist voor de komende Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, ook wel JAV, van maandag 2 oktober hoe hier invulling aan wordt gegeven.