Terugblik op de Digitale JAV

13 okt Terugblik op de Digitale JAV

Op maandag 12 oktober vond de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats (JAV). Voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging was deze volledig digitaal. Dit in verband met de coronamaatregelen waar we op dit moment helaas allemaal mee te maken hebben.

Iets voor 20.00 uur begon de ‘lobby’ van de digitale JAV al flink vol te lopen met leden die zich van tevoren hadden aangemeld. Iedereen hield zich keurig aan de digitale regels die Steven Bakker vooraf toelichtte om te voorkomen dat iedereen door elkaar heen zou praten. De digitale handjes omhoog om wat in te kunnen brengen bleken prima te werken!

Naast de primeur voor de eerste digitale JAV is waarschijnlijk ook het record verbroken voor de meest efficiënte versie. In krap 45 minuten werkte het bestuur de van tevoren gedeelde agenda af. Lang niet zo gezellig als een ‘normale’ JAV.

Naast de jaarlijks terugkerende speerpunten (Ledenwerving en behoud, Financiële stabiliteit en Sportieve ambitie) bespraken we ook de volgende hoogtepunten:

  • De NOVA Recreanten zijn in één jaar uitgegroeid tot een enthousiaste groep spelers die elke woensdagavond met elkaar sporten. Onlangs hebben ook mensen van buiten de vereniging zich aangemeld om een keer mee te komen trainen, een positieve ontwikkeling.
  • Zoals iedereen wel heeft gezien is onze Jeu de Boules afdeling weer volledig actief. Met 19 nieuwe leden in vier maanden tijd een groot succes.
  • Afgelopen seizoen heeft voor het eerst de enorme blaashal van onze vrienden van Voordaan op ons veld gestaan. Zowel NOVA als Voordaan zijn erg enthousiast over de samenwerking. Laten we hopen dat ook dit jaar de hal weer kan worden opgeblazen. De fijne samenwerking is ook letterlijk te zien bij NOVA: Sander, Jan Willem en een grote groep vrijwilligers van Voordaan legden samen met Jacco onder andere de tegels van ons nieuwe terras. Dat ziet er weer helemaal strak uit.
  • Bij de vorige JAV was er een breed gedragen vraag van de leden om meer structuur te geven aan de vrijwilligerstaken van vooral de zaterdag. Sinds de start van het zaalseizoen in 2019 is er een integraal schema van ons programma met daaraan de vrijwilligerstaken gekoppeld. Tijdens deze JAV werd er positief op dit schema gereageerd.

 

Naast deze hoogtepunten zijn ook de volgende punten besproken voor het seizoen 2020-2021:

  • Opzetten G-Korfbal bij NOVA: op dit moment is er in De Bilt nauwelijks plek voor kinderen (en volwassenen) met een beperking om te kunnen sporten in verenigingsverband. Annemiek en Michelle zoeken nog mensen die willen helpen bij het opzetten van G-Korfbal bij NOVA.
  • Aan het begin van dit seizoen is er gestart met de uitrol van het Jeugd Technisch Beleidsplan. Dit is onderdeel van 1 van de 3 hoofdspeerpunten (Sportieve ambitie) van het bestuur. Met het beleidsplan willen wij sportieve stappen maken, gelijke kansen bieden én kinderen langer aan NOVA binden.
  • Accommodatie (onderhoud, vervanging en speeltuin): Wim, Geurt en Ton hebben een meerjarig onderhoudsplan opgesteld voor onze accommodatie. In dit plan staat voor de komende jaren beschreven wat er moet gebeuren om onze accommodatie toekomstbestendig te houden, met de daarbij behorende kosten. Daarnaast wordt onze speeltuin met het nog gereserveerde budget afgemaakt.
  • Financieel is er al vanaf maart veel onzekerheid, dit zal naar verwachting het hele seizoen aanhouden. We zijn er met z’n allen in geslaagd om de eerste coronagolf op te vangen, wij gaan ervan uit dat ons dit ook gaat lukken voor de volgende golven die op ons afkomen.
  • Wisseling binnen het bestuur: de aanwezigen van de JAV hebben goedkeuring gegeven dat Nancy de Rooij-Baas de nieuwe penningmeester wordt en Hellen Wennekes de nieuwe secretaris. Henk Jan Top en Birgit Rademakers-Mittelstädt kregen een virtueel applaus als dank en complimenten voor hun inzet van de afgelopen jaren. Ook meldde het bestuur dat Nynke de Boer tot het bestuur is toegetreden voor de functie Nevenactiviteiten.

 

Wij danken de leden voor hun aanwezigheid of machtiging tijdens deze digitale JAV.

Het NOVA-bestuur