Terugblik op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

13 okt Terugblik op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Op maandag 11 oktober 2021 heeft de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van NOVA plaatsgevonden. Waar het vorig jaar nog een digitale editie was, konden we dit keer weer samenkomen in onze kantine. We zijn blij met de mooie opkomst en vele machtigingen die zijn afgegeven. Hieronder lees je wat er is gebeurd en besproken tijdens de vergadering.

Bestuurswisselingen
Aan de start van de vergadering legde het bestuur zoals altijd zijn verantwoording af over het afgelopen seizoen. Daarna bleek al snel dat het een bijzondere ledenvergadering was. Pieter Keuning en Annemiek van der Ploeg verlieten namelijk officieel het bestuur. Voorzitter van hockeyclub Voordaan, Pike Fabriek, sprak Pieter mooi toe. Hij vertelde over de totstandkoming van de samenwerking tussen onze twee mooie verenigingen en de belangrijke rol die Pieter hierin heeft gespeeld. Naast mooie woorden kreeg Pieter ook een Voordaanse ‘Groene Kan’ uitgereikt van Frits van Lingen, met wie hij bij het project HockeyDome veel heeft samengewerkt.


Vlnr. Pike Fabriek, Pieter Keuning, Frits van Lingen

Met het vertrek van Pieter als voorzitter moesten de leden officieel de nieuwe voorzitter Steven Bakker goedkeuren. Steven Bakker was de afgelopen drie jaar bestuurslid Technische Zaken en maakt nu dus de stap naar het voorzitterschap. Hij stapte meteen in zijn nieuwe rol en nam de tijd om Annemiek en Pieter nog extra te bedanken voor hun jarenlange inzet voor Nova. Met een mooie bos bloemen in de hand en een staande ovatie van de aanwezige leden, namen Annemiek en Pieter afscheid van het bestuur. Gelukkig zullen we hen nog veel zien langs onze velden.

Tijdens de formele bestuurswisseling heetten alle aanwezige leden ook Aranka Akkermans en Dennis van der Werve welkom in het bestuur. Aranka is nu bestuurslid Technische Zaken en Dennis heeft Facilitaire Zaken in zijn portefeuille.

Plannen huidig seizoen
Tijdens de vergadering werden uiteraard ook de plannen voor het huidige seizoen besproken. Het bestuur heeft hierin de nadruk gelegd op een aantal thema’s die belangrijk zijn om de groei die Nova op dit moment doormaakt (48% in 4 jaar) in goede banen te leiden. Een belangrijk onderdeel hiervan is het vroeg betrekken van ouders van onze jongste jeugd. Hiermee kunnen we ons vrijwilligerskader verbreden en ervoor zorgen dat onze groei soepel verloopt. We zijn inmiddels met verschillende initiatieven gestart om dit voor elkaar te krijgen. Denk aan een basiscursus training geven en twee informatieavonden per jaar voor nieuwe ouders om ze welkom te heten.

Ook facilitair gaan we verschillende zaken aanpakken. Zo krijgt Nova over een aantal weken nieuwe rolluiken én komen er openslaande deuren aan de lange zijde van het clubhuis. Onze vrienden van Voordaan hebben een prachtige financiële bijdrage gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Hier willen wij hen hartelijk voor bedanken.

We zijn voornemens om ons 30-jarig jubileum alsnog te vieren. De datum die hier nu voor staat is 25 juni 2022. Zet deze vast in je agenda!

Bedankt
Via deze weg wil het bestuur iedereen bedanken die zich zo hard heeft ingezet voor Nova het afgelopen seizoen.