Terugblik op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

17 okt Terugblik op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 16 oktober heeft de JAV plaatsgevonden.

Tijdens een aardig bezochte vergadering (veel machtigingen, waarvoor dank) heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het afgelopen seizoen en vooruitgekeken naar de toekomst.

Het bestuur kijkt terug op een geslaagde avond waarbij het positieve gevoel ook door de leden werd gedragen. Zaak is om nu met z’n allen door te pakken en actie te nemen op de speerpunten voor de toekomst van NOVA; Ledenwerving en behoud, Financiële stabiliteit en Sportieve ambitie.

Enkele punten uit de vergadering:

  • We gaan kijken op welke manier we tegemoet kunnen komen aan de wens van leden om de inzet bij kangoeroetraining, bardiensten, scheidsrechteren, etc. meer te structureren/plannen.
  • Er komt een protocol over hoe we als club om zullen gaan bij het overlijden van (oud) leden.
  • De voorbereidingen m.b.t. de blaashal die op ons terrein zal komen zijn in volle gang. De besprekingen met gemeente, Voordaan en NOVA zijn bijna afgerond.
  • De vergadering is akkoord gegaan met de contributieverhoging van 5%.
  • Vanaf maart 2020 krijgt NOVA weer een Jeu de Boules afdeling.
  • Het bestuur werkt aan een beleidsplan voor de komende jaren.
  • Er is een nieuwe bestuursfunctie bij gekomen, of eigenlijk terug van weggeweest. Dit gaat om de Communicatie functie, waarbij ledenwerving een belangrijk onderdeel is. De functie is nog vacant.

De inzet en het enthousiasme van de vele vrijwilligers geeft aan dat we met z’n allen bezig zijn om NOVA nog sterker te maken.

Op naar een (nog) mooi(er) seizoen 2019-2020!

Het bestuur