Terugblik op de JAV 2023

11 okt Terugblik op de JAV 2023

Met een mooie opkomst en goede discussies kunnen we spreken van een geslaagde Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JAV) 2023. De JAV vond plaats op maandag 2 oktober in ons vertrouwde CasaNOVA. Hieronder lees je belangrijke punten die het bestuur en de aanwezige leden bespraken.

De avond begon met een moment van stilte voor de leden die het afgelopen jaar zijn overleden. Maar daarna waren er ook felicitaties voor leden die dit jaar ouders zijn geworden, hopelijk van een nieuwe generatie Nova-leden.

Voorzitter Steven Bakker deed vervolgens namens het hele bestuur de bestuurlijke verantwoording. Hij blikte terug op een aantal zaken die het bestuur als aandachtspunten had benoemd in de JAV van 2022 en op de mooie momenten die we samen hebben gehad als vereniging in het afgelopen seizoen, waaronder het Jubileum op 24 juni.

Vrijwilligers
Op de JAV van vorig jaar was er veel te doen over het vrijwilligerswerk. Het gevoel leefde bij de leden dat er een steeds groter beroep werd gedaan op dezelfde groep vrijwilligers en dat het ‘werven’ van nieuwe vrijwilligers achterbleef. Bijvoorbeeld doordat we ouders niet actief betrokken bij vrijwilligerstaken. Hierin zijn het afgelopen jaar een hoop stappen, door het bestuur maar ook vooral door de leden zelf.

Tijdens de JAV van 2 oktober werd dan ook bevestigd dat we met z’n allen op de goede weg zitten. Commissies raken steeds meer gevuld met ouders van leden en taken worden over meer vrijwilligers verdeeld, zodat de vrijwilligers de taken beter kunnen dragen. Wel moet er nog meer aandacht komen voor de waardering van ons vrijwilligerskorps, bijvoorbeeld met de vrijwilligersborrel die afgelopen seizoen niet heeft plaatsgevonden.

Financiën
Financieel staat onze vereniging er goed voor. We zijn stabiel. Met een goed gevulde spaarrekening kunnen we verder investeren in verduurzaming van CasaNOVA en ons terrein. Toch moeten we scherp blijven op de uitgaves en kritisch zijn waar we ons geld aan uitgeven. De stijgende kosten, op alle vlakken, hebben er dan ook in geresulteerd dat er een contributieverhoging is voorgesteld aan de leden. Deze is geaccepteerd, nadat er wat verduidelijkende vragen werden gesteld over de energiekosten.

Marcel Groenewold kon mededelen dat de Kascommissie positief was over het gevoerde financiële beleid. Zij gaven hiervoor de complimenten aan onze penningmeester Nancy de Rooij-Baas.

Hoofd Jeugdopleiding
Ook werd medegedeeld dat we als vereniging gaan investeren in een nieuwe functie: Hoofd Jeugdopleiding. Deze persoon moet ervoor gaan zorgen dat onze jeugdtrainers beter worden begeleid. Met het goed begeleiden van onze jeugdtrainers willen we bereiken dat onze jeugd op alle vlakken (didactisch, pedagogisch, technisch) stappen maakt en dat jeugdtrainers het nog leuker vinden om teams training te geven.

De vacature voor deze functie is online te vinden.

Dankwoord bestuur
Via deze weg wil het bestuur iedereen bedanken die zich zo hard heeft ingezet voor Nova het afgelopen seizoen. Ook dank aan de leden die aanwezig waren op de JAV om samen terug te blikken en kritisch mee te denken over het komende seizoen.

We hopen volgend jaar nog meer leden te verwelkomen op onze JAV.

Het Nova-bestuur,

Steven Bakker, voorzitter
Nancy de Rooij-Baas, penningmeester
Roely Kuus, secretaris
Sylvia van der Pas, bestuurslid Korfbaltechnische zaken
Dennis van der Werve, bestuurslid Facilitaire zaken
Nynke de Boer bestuurslid Nevenactiviteiten
Renske van Kempen, bestuurslid Communicatie & Ledenwerving