Terugblik op de JAV 2022

19 okt Terugblik op de JAV 2022

Op maandag 10 oktober vond de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JAV) plaats in ons vertrouwde CasaNOVA. Met een mooie opkomst en goede discussies kunnen we spreken van een geslaagde JAV. Hieronder lees je belangrijke punten die tijdens deze avond werden besproken.

De avond begon met een moment van stilte voor de leden die het afgelopen jaar zijn overleden. Maar daarna waren er ook felicitaties voor leden die dit jaar ouders zijn geworden, hopelijk van een nieuwe generatie Nova-leden.

Voorzitter Steven Bakker deed vervolgens namens het hele bestuur de bestuurlijke verantwoording. Hij blikte terug op een aantal mooie zaken die we met elkaar hebben bereikt. Denk hierbij aan het onderhoud en verbeteringen aan ons clubgebouw, het eerder en meer betrekken van ouders bij vrijwilligerstaken en de gezellige momenten die we met elkaar hebben beleefd tijdens de vele activiteiten.

Duurzaamheidscommissie
Ook vormen we momenteel een hele nieuwe commissie: de Duurzaamheidscommissie. Voor deze commissie zijn we nog op zoek naar leden. Met de huidige energieprijzen en inflatie is het motto voor het komende jaar ‘Investeren om te besparen’. Dat houdt in dat wij toekomstbestendige investeringen moeten doen om in ons clubhuis te kunnen besparen op energie. Het betekent ook dat we versneld oude apparatuur gaan vervangen door apparatuur met een gunstig energielabel. Sommige van onze koelkasten zijn namelijk al 20 jaar oud en daarmee niet bepaald energiezuinig.

Vertrek Secretaris
Op de JAV werd ook medegedeeld dat Helen Wennekes in ieder geval na dit seizoen (maar liever wat eerder) helaas stopt met haar bestuursfunctie als Secretaris. Ben je benieuwd wat deze bestuursfunctie inhoudt? Neem dan contact op met onze Voorzitter Steven via voorzitter@kvnova.nl.

Vrijwilligers
Een belangrijk discussiepunt van de leden was het vrijwilligerswerk bij onze mooie vereniging. Steeds meer leden hebben vaker het gevoel dat er altijd maar uit hetzelfde groepje vrijwilligers wordt geput, ook met het indelen van de takenschema’s. Dit zorgt ervoor dat zij met minder plezier hun taken uitvoeren. Daar moeten we natuurlijk wat aan doen. Vanuit de aanwezige leden en het bestuur kwamen een aantal goede ideeën die uitgewerkt gaan worden om het vrijwilligerswerk beter behapbaar te houden en beter te spreiden:

  • Er wordt weer een ‘Hup NOVA, help NOVA’ avond georganiseerd. Deze avond zorgde een aantal jaar geleden voor een nieuwe aanwas van enthousiaste vrijwilligers.
  • De Technische Commissie gaat samen met coaches aan het begin van het seizoen ‘startavonden’ organiseren voor ouders. Op deze avonden bespreken zij met de ouders hoe het seizoen eruitziet voor hun kinderen en wat Nova van hen verwacht, ook zeker op het gebied van vrijwilligerswerk.
  • Het bestuur gaat een pilot van 1 maand draaien met een ‘Vrijwilligersmodule’ in de KNKV-app. Dit doen we in het voorjaarsveldseizoen van 2023.
  • Bij het indelen van vrijwilligerstaken in het schema (dat 3 keer per jaar uitkomt) wordt beter rekening gehouden met vrijwilligers die al veel doen.
  • Leden gaan elkaar actief aanspreken op het niet pakken van hun verantwoordelijkheid om met elkaar de club draaiende te houden.
  • Er wordt nog beter gekeken naar de waardering van vrijwilligers.

 

Protocol ‘Ereleden’ en ‘Leden van Verdienste’
Zoals je kon lezen in het JAV-boekje heeft het bestuur het voorstel gedaan om Ereleden en Leden van Verdiensten te introduceren bij Nova. Hiermee wil het bestuur leden die al lange tijd belangrijk vrijwilligers werk doen voor Nova, op een speciale manier bedanken en waarderen voor hun inzet.

Na een mooie ‘geschiedenisles’ van Bert de Rijk en inbreng van andere leden over dit onderwerp, besloot het bestuur het voorstel niet in te brengen om met de leden over te stemmen. De argumenten die door de aanwezige leden werden ingebracht, gekoppeld aan de historische context, maakten duidelijk dat het voorgestelde protocol niet past bij Nova.

Financiën
Na wat kleine vragen over de balans en de exploitatierekening deed Melvin van Kempen namens de Kascommissie verslag van de kascontrole. De Kascommissie heeft haar zorgen kenbaar gemaakt over de stijgende energiekosten en de bijkomende gevolgen voor de financiële gezondheid van Nova. Gelukkig was de commissie positief over het gevoerde financiële beleid. Zij gaven hiervoor de complimenten aan onze Penningmeester Nancy de Rooij-Baas.

Het blijft belangrijk om voorzichtig om te gaan met de financiële middelen die we hebben. Nova heeft een sterke begroting en goed gevulde reserves, maar we moeten toch voorzichtig omgaan met het besteden van onze budgetten. Er is geen ruimte voor een overschrijving van de vastgestelde budgetten in de begroting voor het komende seizoen.

Er werd nog een mooie opmerking gemaakt om niet te bezuinigen op ‘verkeerde dingen’. Hiermee werd vooral het budget voor de jeugdactiviteiten bedoeld.

Vooruitkijken
Het bestuur lichtte tot slot en samenvattend toe wat de aandachtspunten voor het komende seizoen zijn:

  • Investeren om te besparen: verduurzaming
  • Jeugdtrainers Coördinatoren
  • Vrijwilligers (werving, beleid, ouderparticipatie)
  • Ledenbehoud en -werving

 

Via deze weg wil het bestuur iedereen bedanken die zich zo hard heeft ingezet voor Nova het afgelopen seizoen. Ook dank aan de leden die aanwezig waren op de JAV om samen terug te blikken en kritisch mee te denken over het komende seizoen.

We hopen volgend jaar nog meer leden te verwelkomen op onze JAV.


Traditiegetrouw haalde iedereen na afloop een drankje bij de bar.