Uitbreiding Irene Beach

07 mrt Uitbreiding Irene Beach

Niet alleen NOVA heeft een stijgende lijn in ledenaantal, ook onze buren van Irene Beach groeien hard. Om die groei te kunnen faciliteren gaat Irene Beach uitbreiden naar 18 speelvelden. Ook krijgen zij een eigen ingang met fietsenstalling. Er blijft een doorgang naar ons deel van het sportpark beschikbaar zodat de nieuwe AED ook voor Irene bereikbaar blijft.

De nieuwe velden worden omringd door hoge netten zodat de volleyballen niet meer op onze velden terechtkomen. Ook zijn Irene, NOVA en gemeente De Bilt in overleg om de parkeervoorzieningen bij ons sportpark te vergroten. Inmiddels is er een ontwerp aangeboden aan de gemeente die 20 extra parkeerplaatsen gaat opleveren. De gemeente is op zoek naar financieringsmogelijkheden om dit te realiseren. Het kan zijn dat er wordt gekozen voor een tussenoplossing die ca. 7 extra plekken oplevert om volgend jaar het volledige plan tot uitvoering te brengen.

De plannen van Irene Beach zijn in goed overleg met het NOVA-bestuur en de gemeente vastgesteld.