Uitkomst Buitengewone Algemene Ledenvergadering

18 jun Uitkomst Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Afgelopen week heeft de Buitengewone Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden waarbij er die avond gesproken is over de eventuele samenwerking met hockeyclub Voordaan.

Het was goed te zien dat het wel en wee van KV NOVA onder de leden goed leeft. De belangstelling voor deze bijeenkomst was erg goed te noemen.

Er vond een goede discussie plaats waar de voor-, en nadelen werden besproken. Aan het einde van de bijeenkomst werd er gestemd over dit onderwerp en unaniem werd er aan het bestuur toestemming gegeven om de besprekingen met Voordaan verder aan te gaan.

Er is een commissie samengesteld waar Arie Anninga, Frank Rademakers, Marcel Jairam en Pieter Keuning zitting in zullen gaan nemen om de verdere besprekingen te gaan doen. Aandachtspunten hierbij zullen zijn: NOVA moet er financieel beter van worden, ieder risico van schade etc. voor NOVA moet goed verzekerd worden en juist vastgelegd te worden, NOVA zal in eerste instantie geen gebruik maken van de mogelijkheid om in de blaashal een veld te huren. De huidige uren die door NOVA worden ingehuurd bij o.a. HF Witte Dorpshuis blijven wij inhuren.

Wij zullen de besprekingen met Voordaan verder aangaan en de leden uiteraard op de hoogte blijven houden van deze besprekingen.

Alvorens er definitieve afspraken gemaakt zullen gaan worden zal het bestuur dit terugkoppelen richting de leden.

Namens het bestuur,
Pieter Keuning